Hjem Støy fra musikkanlegg og høyttalere

Støy fra musikkanlegg og høyttalere

Kommunale retningslinjer

Trondheim kommune har retningslinjer for å redusere helseskadelig støy fra utendørs høyttalere. Som hovedregel skal utendørs arrangementer holdes mellom klokken 07.00 og 23.00. Utendørs arrangement kvelden før en hverdag anbefales å avslutte innen 21.00. 

Naboer 

Som nabo skal du varsles minst to uker i forkant av utendørs arrangement med stor lydproduksjon.

Ved fasaden på de mest utsatte boligene skal gjennomsnittet på lydnivået over 30 minutter ikke ligge over 75 dB (A). Ved lydmåling skal det også ta hensyn til bassfrekvensene i musikken, ved en C-måling. I en slik måling er lydkravet 90 dB (C). For permanente idrettsanlegg er lydkravet noe strengere.

Lydnivå på arrangement

Inne på publikumsområdet er det egne krav til lydnivå.

  • Overstiger gjennomsnittet på lydnivået over 30 minutter 92 dB (A), skal arrangøren varsle publikum om fare for hørselsskade.
  • Absolutt grense for lydnivå er 102 dB (A) over et gjennomsnitt på 30 minutter.
  • Absolutt grense for lyder av kort varighet er 130 dB (A). Høyere lyd enn dette er skadelig for hørselen.
  • For nærmere beskrivelse av retningslinjene, se saksprotokoll med vedtak fra formannskapet. Se også arbeidstilsynets faktaside for støy og helse.

Utekonsert på Torvet Foto: Jørn Adde

Har du spørsmål rundt retningslinjene kan du ta kontakt med Miljøenheten på e-post

For arrangører

Utendørs konserter/høyttalerbruk avsluttes senest klokken 23.00. Utendørs konserter kvelden før en hverdag bør avsluttes senest klokken 21.00.

Varsle 

Miljøenheten og naboer skal varsles i god tid før arrangementet. Berørte naboer varsles minst to uker i forkant. Varslingen skal inneholde informasjon om

  • Dato og tidsrom for bruk av høyttalere
  • Type arrangement

Miljøenheten varsles på e-post 

Retningslinjer for lydnivå

Arrangement må holde et lydnivå som er helsemessig forsvarlig for omgivelsene. Mellom klokken 07.00 og 23.00 er lydkravet ved fasade på de mest utsatte boligene LpA,eq 30min = 75 dB og LpC, eq 30min = 90 dB.

Inne på publikumsområdet er grenseverdiene følgende:

  Lp,Aeq,30   min Lp,   Cpeak
Varslingsgrense 92 dB 130 dB
Absolutt   grense 102 dB 130 dB

Grunneiere og andre myndigheter kan stille strengere krav til lydnivå og tidsrom enn det retningslinjene til Trondheim kommune sier.

Lydmålinger

Som arrangør kan du bli pålagt å gjennomføre lydmålinger i områder som opplagt blir berørt av arrangementet. Dette avklares på forhånd med Trondheim kommune.

Lerkendal stadion Foto: Jørn Adde

Idrettsanlegg

Permanente idrettsanlegg skal ikke virke forstyrrende for nabolaget. 

Ved fasaden på de mest utsatte boligene i nærheten av høyttaleranlegget skal lydnivået over et gjennomsnitt på 30 minutter ikke ligge over 65 dB (A) mellom klokken 07.00 og 23.00. 

Mellom klokken 23.00 og 07.00 skal lydnivået ikke overstige 55 dB (A) ved fasade til berørte boliger, det vil si lydnivået til en normal samtale. 

Søke om unntak

Det kan søkes unntak til kommunen dersom

  • det er ønskelig å holde arrangementet lenger enn til klokken 23.00
  • lydnivået ved omkringliggende boliger kommer til å overskride retningslinjene

Det kan ikke søkes unntak fra grenseverdiene på publikumsområdet. Søknaden skal sendes inn senest en måned før arrangementet. 

Søknad om unntak sendes til miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no

For mer informasjon, se formannskapets vedtak om Retningslinjer for regulering av støy fra høyttalere og musikkanlegg i Trondheim kommune 

Sist oppdatert: 22.05.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001