Hjem Solarier

Solarier

Årsaker til hudkreft

De viktigste årsakene til hudkreft er solforbrenning og overdreven soling. Unngår du dette kan du minske risikoen for hudkreft betydelig.

Virksomheter som tilbyr solarier til kosmetisk formål til salg, utleie eller bruk, skal gi melding om dette til Statens strålevern. Lokaler som benyttes til solarium skal meldes til kommunen før de tas i bruk.

Råd om soling finner du på Kreftforeningens sider om sol, solarium og kreft.

18-års grense

I 2012 ble det innført 18-års grense for å ta solarium. I ubemannede solstudioer skal det være lett synlig informasjon om aldersgrensen.

Meldeplikt til Statens strålevern, krav til utstyr 

Virksomheter som tilbyr solarier til kosmetisk formål til salg, utleie eller bruk, skal gi melding om dette til Statens strålevern. Solariene skal tilfredsstille strålingskravene for UV type 3. Virksomhetene plikter å påse at apparater, merking og informasjon til brukerne, fyller kravene gitt i strålevernforskriften.

Regler og krav for solarier 

Den nye forskriften lister opp hvilke løsninger som Helse- og omsorgsdepartementet anser som tilfredsstillende for å håndheve 18 års aldersgrense.

Krav til solariedrift:

  • Heltidsbetjening, eller delvis betjening kombinert med etterfølgende elektronisk adgangskontroll.
  • Videoautomat med dokumentleser tilknyttet kundesenter.
  • Annen type forhåndskontroll og registrering (for eksempel bruk av ID-porten) kombinert med etterfølgende elektronisk adgangskontroll (for eksempel bruk av sms, mobilapp, adgangskort eller lignende med chip som ved avlesning i kortleser gir adgang til solstudioet).


Det er opp til den enkelte virksomhet å velge hvilken av løsningene som passer best for dem.

I forskriften tydeliggjøres også kravet til informasjon om risiko til brukerne. Og det innføres en obligatorisk kunnskapsprøve for den som er ansvarlig for den daglige driften av solsentre, samt ansatte med kundekontakt. Tidligere har denne kunnskapsprøven vært frivillig.

Strålingskrav for solarier 

Solariene skal tilfredsstille strålingskravene for UV type 3. Virksomhetene plikter å påse at apparat, merking og informasjon til brukerne, fyller kravene gitt i strålevernforskriften.

Fra 1. juli 2012 er det innført 18 års grense for å ta solarium. I ubemannede solstudioer skal det være lett synlig informasjon om aldersgrensen. Strålevernet har utarbeidet plakat som kan benyttes.

Solforbrenning og overdreven soling er de viktigste årsakene til hudkreft. Råd om soling finner du på Kreftforeningens sider om solvett.

Meldeplikt til kommunen 

Lokaler som benyttes til solarium omfattes også av forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet og skal meldes til kommunen før de tas i bruk.

Tilsyn 

Miljøenheten i Trondheim kommune fører tilsyn med solarier etter de nevnte forskrifter og kan kontaktes på tlf. 72542550.

Mer informasjon om soling og krav til solarier finner du hos Statens strålevern.

Regelverk 

Sist oppdatert: 26.02.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001