Hjem NyheterSlik kan skiløypa Tiller-Vassfjellet bli

Slik kan skiløypa Tiller-Vassfjellet bli

Har du lyst til å se den mulige traséen til den 13 kilometer lange skiløypa og turstien fra Tiller til Vassfjellet?

Se videoen her.

Denne uka kunne politikerne i fellesnemnda studere traséalternativene. Enhet for idrett og friluftsliv i Trondheim kommune har jobbet med traséen siden oktober 2018, og nå er rapport og anbefaling klar. I juni skal traséutredningen behandles både i fellesnemnda og i formannskapene i Klæbu og Trondheim.

Det er gjennomført befaringer i hele planområdet og flere informasjons- og dialogmøter med grunneiere og interessenter. For strekningen mellom Skjøla og Vassfjellet er det enighet om anbefalt trasévalg, og arbeidet med reguleringsplan startes opp i løpet av juni. Til høsten innledes arbeidet med reguleringsplan for strekningen Tiller - Skjøla.

Fortsatt gjenstår en del avklaringer i forhold til grunnrettigheter, næringsinteresser og naturinteresser. Geotekniske forhold, hovedsakelig i Tiller-området, må også undersøke nærmere.

Prisen for skiløypa er i en tidlig fase anslått til rundt 31 millioner kroner. I tillegg er det beregnet en kostnad på 17 millioner kroner for en eventuell skibru over fylkesvei 704 ved Skjøla.

Anbefalt utbyggingrekkefølge
Fase 1: Skjøla parkeringsplass - Vassfjellkapellet (ca. 900 meter)
Fase 2: Vassfjellkapellet - Vassfjellet vinterpark. øvre del (ca. 5400 meter)
Fase 3: Starrmyra (Tiller) - Rundhaugtjønna (ca. 4600 meter)
Fase 4: Rundhaugtjønna - Skjøla, med bru over Skjøla (ca. 1750 meter)

Sjekk prosjektets hjemmeside for mer informasjon.

Sist oppdatert: 23.05.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css