Hjem Nyheter

Nyheter

Aktuelt

Møte i PSU onsdag 17. januar

<h2 class="nomenu" dir="ltr">Milepælsplan for kommunesammenslåing</h2> <p>&nbsp;</p> <p>Tillitsvalgte i partssammensatt utvalg (PSU) har bedt arbeidsgruppa om å lage en milepælsplan over arbeidet med kommunesammenslåingen. Rådmannen har svart på denne forespørselen, og i PSUs møte onsdag 17. januar vil det orienteres om rådmannens svar.</p>

15.01.2018

Tursti mellom Trondheim og Klæbu nærmer seg

En 25 kilometer lang ny tursti fra Trondheim til Klæbu er i emning. Det er bare å gjøre klar joggisene.

11.09.2018

14 veier har samme navn

Alle veier i nye Trondheim kommune må ha ulike navn. Derfor må fellesnemnda endre navn på totalt 14 veier.

19.09.2018

Setter fart på turløype fra Tiller til Vassfjellet

Nå starter arbeidet med å peke ut en trasé til ny skiløype og tursti som skal bygges fra Vassfjellet til Tiller.

25.10.2018

På god vei mot nye adresser

Snart får du vite om du har samme adresse fra 1. januar 2020, eller om du må sende adresseendringskort til venner og kjente.

20.11.2018

Klæbu får eget nærmiljøråd

Innbyggerne i Klæbu skal høres og involveres, også etter kommunesammenslåingen. Derfor har Fellesnemnda bestemt å opprette et nærmiljøråd i den nye bydelen. Rådet kan bli modell for også andre bydeler.

21.11.2018

Klæbu-tjenester blir overført til Trondheim

1. januar 2019 blir flere av Klæbu kommunes tjenester integrert i Trondheim kommune. Dette gjelder barnevern, PP-tjenesten, helsestasjon, skolehelsetjeneste og jordmortjeneste.

11.12.2018

Trondheim kommunerevisjon videreføres

Dagens revisjonsordning i Trondheim kommune blir videreført i den nye kommunen.

12.12.2018

Kristin Leinum leder for bystyresekretariatet

Fellesnemnda for kommunesammenslåingen har i dag innplassert Kristin Leinum som leder for bystyresekretariatet i nye Trondheim kommune.

30.04.2019

Innplassering av kommunaldirektører

Fellesnemnda innplasserte seks kommunaldirektører i nye Trondheim kommune i møtet tirsdag 30. april.

02.05.2019

Nidelvstien tar form

25 kilometer tursti fra Klæbu til Trondheim kommer stadig nærmere. Nylig fikk kommunestyret i Klæbu en orientering om status i prosjektet.

14.05.2019

Vil gjøre eiendomsskatten mest mulig rettferdig

Fellesnemnda har vedtatt at eiendomsskatten i nye Trondheim kommune skal utskrives med grunnlag i eget takstgrunnlag. Bunnfradraget for bolig- og fritidseiendommer settes til 300.000 kroner for 2020 og 2021.

21.05.2019

Slik kan skiløypa Tiller-Vassfjellet bli

Har du lyst til å se den mulige traséen til den 13 kilometer lange skiløypa og turstien fra Tiller til Vassfjellet?

23.05.2019

Nå begynner vi å bygge i Klæbu

- Nye Klæbu helse- og velferdssenter kommer til å bli et fantastisk bygg, sier Klæbu-ordfører Kirsti Tømmervold. I disse dager starter arbeidet med det klimavennlige bygget, som dimensjoneres for 60 sykehjemsplasser.

23.08.2019

Nye Trondheim kommune velger Trondheim kommunale pensjonskasse

Trondheim kommunale pensjonskasse (TKP) vil være leverandør av tjenestepensjon for ansatte og pensjonister i nye Trondheim kommune.

27.08.2019

Fellesnemndas siste møte

- Takk for et godt samarbeid, sa både Klæbu-ordfører Kirsti Tømmervold og Trondheim-ordfører Rita Ottervik under fellesnemndas siste møte før kommunesammenslåingen.

15.10.2019

Konsekvenser for eiendommer i Klæbu og Trondheim

Kommunesammenslåingen får følger for både eksisterende og nye eiendommer i Trondheim og Klæbu.

05.11.2019
      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css