Hjem Enhet for rustjenester
Gående

Enhet for rustjenester

Kontakt Enhet for rustjenester

Se kart

Tjenester vi tilbyr

Enhet for rustjenester gir tjenester til personer med rusavhengighet med/uten psykiske lidelser. Vi er en kompetanseenhet og har en nasjonal kompetanse innen overdosearbeid og kvinner og rus.

Enheten har mange tiltak:

  • Helse og overdoseteam med oppsøkende arbeid og egen helsestasjon
  • Gryta aktivitetssenter - et sted å være for mennesker i rusmiljøet 
  • SAMUR - et samhandlingstiltak for unge rusmisbrukere
  • Kommunale utleieboliger med oppfølging av et ambulant team
  • Housing First som følger opp bostedsløse i ordinære kommunale boliger
  • Botiltak med oppfølging av Gjengangerteamet
  • Egne ROP-boliger
  • Eget botiltak for ungdom
  • Eget botiltak for damer
  • Akuttovernatting for damer

 

Jobbe hos oss?

Enheten har stadig bruk for tilkallingsvikarer. Er du interessert og over 25 år så ta kontakt med avdelingsleder Gerd Østby Strømman 

gerd-ostby.stromman@trondheim.kommune.no

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Enhet for rustjenester, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Enheten har en helsefaglig ansvarsvakt tilgjengelig på Jarleveien dag, kveld og helg på tlf 72548470

Sist oppdatert: 02.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001