Arrangement

Trondheim parkering kan hjelpe deg med ulike parkeringsordninger ved arrangement i Trondheim.

Parkeringstillatelse

Hvis du har behov for parkering av bil, tilhenger, buss eller lignende på området der du skal holde arrangementet, trenger du en godkjennelse fra politi eller parkeringstillatelse fra Trondheim parkering.

Dette kan medføre kostnad.

Tillatte kjøretøy

Det er kun tillatt med kjøretøy som er en del av arrangementet.

Legg registreringsnummeret i søknaden, slik at du kan få tilsendt en parkeringstillatelse.

Tillatelsen må ligge synlig i kjøretøyet.

Bruk av avgiftsbelagte plasser

Dersom du planlegger å bruke avgiftsbelagte parkeringsplasser i forbindelse med arrangement, må du frikjøpe plassene av Trondheim parkering.

Ta kontakt med oss hvis du trenger råd om parkering ved arrangement.

Husk å registrere arrangementet

Alle arrangement i Trondheim sentrum må registreres hos Midtbyen Management

Har du behov for skilting?

Skilting av parkeringsplasser må du bestille fra Trondheim bydrift

Hjelp til gjennomføring

Arrangører kan få hjelp og veiledning fra Trondheim kommune.

Ta kontakt med arrangementskontoret i Trondheim kommune.