Hjem Kommunikasjonsenheten

Kommunikasjonsenheten

Kommunikasjonsenheten legges fra 1. januar 2020.

Kontakt Kommunikasjonsenheten

Se kart

Våre tjenester

Byvåpen

Trondheims byvåpen er kommunens offisielle merke. Det kan ikke brukes av utenforstående uten tillatelse. iiiiwwww

Organisasjonskart

Byvåpenet kan ikke brukes av privatpersoner i kommersielt øyemed.

Kunstnere eller andre som har fått støtte fra kommunen, og som blir anmodet om å bruke byvåpenet i sine utstillinger, produksjoner eller ved sine aktiviteter, finner byvåpenet her.

Bystyrevideoer

Direktesendinger og opptak fra bystyremøtene i Trondheim

Presse

Kommunikasjonsenheten vil legge til rette for at media skal få gode arbeidsvilkår, service og respekt for det arbeidet de utfører. Er det problematisk å finne riktig intervjuobjekt eller å nå intervjuobjektet? Kommunikasjonsenheten kan bidra.

Du finner pressebilder av politisk og administrativ ledelse i vårt fotoarkiv

Kontakt oss gjerne om du trenger hjelp.

Konstituert kommunikasjonsdirektør Rolf Ivar Svensli, telefon 951 072 60.

Klart språk i Trondheim kommune

Trondheim kommune har en språkprofil som skal hjelpe oss til å skrive enda bedre tekster. Språkprofilen er en veileder i klart og korrekt språk. Kontaktperson for klarspråkarbeidet i kommunen er kommunikasjonsrådgiver Tone Fagerholt, telefon 481 61 844.      

Klarspråkprofilen, web

Klarspråkprofilen, pdf

Reklameflater

Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen disponerer reklameflater i Trondheim.

Enheter, prosjekt og program i Trondheim kommune kan benytte flatene. Eksterne kulturaktører som er leid inn på oppdrag/prosjekter/program for kommunen, frivillige organisasjoner, gratis arrangementer/aktiviteter og Midtbyen management kan også bestille selvkostflatene under forutsetning av at det er ledig tid. Aksjeselskap, foretak og andre avsendere tilhørende Trondheim kommune må kjøpe annonseplass på vanlig måte via Clear Channel.

Eksempel på tema/innhold i kampanjen

 • Søknadsfrister til barnehage, musikk- og kulturskole, lærlingplasser, videregående skole
 • Miljø- og trafikksikkerhetskampanjer som for eksempel piggdekkretur, gjenbruksarrangement/-tilbud, ”kjør forsiktig” ved skolestart, bruk refleks, gratis strøsand
 • Miljøpakken, holdningskampanjer
 • Gratis aktiviteter; UMK, bibliotek, nyttårsfyrverkeri, julemarkedskonserter og lignende
 • Informasjon for eksempel kommunesammenslåing, fylkessammenslåing, nye web-sider, spesielle hendelser 

Selvkostpris

I selvkostpris inngår

 • Produksjon av folie til infoflater (holdbar over tid) eller produksjon av plakater for selvkostflater hos Expoline.
 • Administrasjonskostnad: Tidsforbruk plakatutsetting (montering), kontering og utsendelse av faktura

Pris 2019

  Infoflate per stykk 40 stykk kampanjeflater*
Produksjon 875,- 15 400,-
Administrasjon 175,- 2 150,-
Sum 1 040,- 17 550,-

*Alle kampanjer er på to uker

For 44 plakater (4 i reserve ved ferdig nyetablert) øker prisen tilsvarende.

Slik bestiller du

Alle bestillinger skal gjøres på e-post til Clear Channel. Vår kontaktperson her er Carolina Carlstedt, telefon  +46 761689649. Husk at organisasjonsnummer må legges ved bestillingen i tillegg til vanlig fakturainformasjon (enhet, kontaktperson, organisasjonskode).

Oversikt over ledige uker med adresseoversikt

Frist for innlevering

10 virkedager før første visningsdag.

Avbestilling

Avbestilling som skjer innen tre uker før kampanjestart, faktureres med 50 prosent av totalkostnaden. Avbestilling som skjer mindre enn tre uker før kampanjestart, faktureres i sin helhet.

Tekniske krav

Format: 118,5 x 172
Synlig flate: 116 x 172 - bakbelyst
Papirkvalitet: 150 gr
Trykk: 4+0 eller 4+3
Trykkfil: For best mulig resultat lages trykkfilen i 1:1
Oppløsning: ca 100 dpi
Utfallende: Minst 1 cm
Dokumentet kan også lages i 1:5 størrelse.
Outline alle fonter, eksporter høyoppløst PDF, med utfallende og passmerker. Alle dokumenter skal være CMYK. Trykkes i et helt ark og må være beregnet for bakbelysning. God kontrast er viktig.

Spørsmål om grafisk profil rettes til Kommunikasjonsenheten.

Mer om oss

Kommunikasjonsenheten skal bidra til at kommunens kommunikasjons- og informasjonsarbeid utføres profesjonelt, korrekt og serviceorientert.

Kommunikasjonsarbeidet til Trondheim kommune skal styrke

 • Det tjenesteytende arbeidet
 • Kommunens omdømme og troverdighet 
 • Demokratiets vilkår
 • Kommunens interne kommunikasjon

Arbeidet utføres som råd og veiledning overfor kommunens ledelse og enhetsledere, både når det gjelder strategiske og utførende oppgaver. Kommunikasjonsenheten utvikler kommunens nettsider og tilrettelegger for enhetenes informasjon på disse. Produksjon av informasjon er altså hver enhets ansvar.

Retningslinjer og planer 

Trondheim kommunes overordnede kommunikasjonsstrategi 

Trondheim kommunes grafiske profil

Klarspråkprofilen, web

Klarspråkprofilen, pdf

Retningslinjer for sosiale medier

Ansattes bruk av sosiale medier

 1. Vær bevisst på rollen din som ansatt i Trondheim kommune
 2. Vær gjerne aktiv i faglige diskusjoner, vær åpen om hvor du jobber når det er relevant
 3. Vurder nøye om du som privatperson skal ha kontakt med elever/brukere/pårørende eller leverandører i sosiale medier. Selv om du i utgangspunktet synes det er greit å skille mellom rollene, kan dette over tid føre til situasjoner som kan oppleves problematisk for begge parter
 4. Ansatte har ytringsfrihet, men taushetsplikten gjelder også i de sosiale mediene
 5. Presiser at du ikke ytrer deg på vegne av Trondheim kommune hvis det kan reises tvil om din rolle
 6. Hvis det er tvil om hva som er riktig svar skal henvendelser direkte til Trondheim kommune besvares av administrator på de forskjellige kontoene
 7. Husk at internett er permanent, det kan være vanskelig å slette det du har sagt

 Kommunens offisielle kontoer

 • Vær til stede, delta i debatten. Husk at du alltid representerer kommunen.
 • Enhetsleder er ansvarlig for driften av offisielle enhetskontoer, og Kommunikasjonsenheten skal ha beskjed om hva som opprettes.
 • Svar på spørsmål og kommentarer
  Si takk for skryt
  Svar også på nøytrale kommentarer (som er henvendt til kommunen)
  Svar alltid på negative kommentarer, men vurder selv hvor lenge du vil at dialogen skal opprettholdes
  Rett alltid opp faktafeil.
 • På generelle svar skriver du under med eget navn (kun fornavn).
 • Tilpass formen på svaret etter henvendelsens form og innhold.
  Saklig? Humoristisk? Formell? Vær forsiktig med ironi og sarkasme.
 • På spørsmål som krever saksbehandling, eller har verdi som dokumentasjon, må innsender gjøres oppmerksom på kommunens dokumentasjonsplikt. Spørsmålet skal i tillegg videreformidles til rette instans og arkiveres.
 • Vær bevisst på skillet mellom administrativt og politisk nivå
 • Henvis kun til rådmannens innstilling i saker
 • Ikke gi dine egne vurderinger av saker som er til politisk behandling
 • Under krisesituasjoner der rådmannen har satt krisestab, skal all kommunikasjon gå via Kommunikasjonsenheten
Kvalitetshåndbok Trondheim kommune

Kvalitetssystemet er viktig for Trondheim kommunes troverdighet. Innbyggere, brukere, ansatte, politikere og andre berørte skal ha tillit til vår leveranse og forvaltning av fellesskapets ressurser. Kommunens kvalitetssystem er et verktøy for å legge til rette for tillitsskapende forvaltning.

Kvalitetshåndbok Trondheim kommune

Kvaliteket skal være et hjelpemiddel som beskriver arbeidsoppgavene og hvordan disse skal utføres. Dermed reduseres sårbarheten ved utførelsen av oppgaver, personavhengigheten minimeres, og nyansatte kan komme raskt inn i jobben. Dette er viktig for å sikre forutsigbare tjenester for innbyggerne og for å opprettholde den kvaliteten som de utførte tjenestene skal ha.
Målet med kvalitetssystemet er at alle ansatte skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver i henhold til avtalt nivå, metode, standard og kvalitet.

Grafisk profil

Trondheim kommune har egen grafisk profil som skal sørge for gjenkjenning i alle sammenhenger. Den skal brukes for trykksaker og annet materiell i regi av Trondheim kommune.

Håndboka viser korrekt bruk av signaturen (Trondheim kommunes byvåpen og navnet Trondheim kommune).

Skrifttyper og farger blir presentert. Trondheimsnettet er et grafisk element som ofte benyttes ved bruk av den grafiske profilen. Håndboka gir eksempler på hvordan dette elementet kan brukes i sin helhet eller som enkeltstående elementer.

Kommunens grafiske profilhåndbok tar også for seg format og maler, forretningspapirer, visittkort, kombinasjonsemblemer og maler for presentasjoner.

For spørsmål, ta kontakt med Kommunikasjonsenheten.

Har du behov for grafiske elementer fra Trondheim kommune har vi lagt ut dette her.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kommunikasjonsenheten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 07.12.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001