Kommuneoverlege

Kontaktinformasjon til kommuneoverlegene og overleger på tjenesteområdene

Kommuneoverlegene

  • Tove Røsstad, Enhet for service og internkontroll, Helse- og velferd, telefon 91 76 02 70
  • Pettersen, Betty Johanne, Kommunedirektørens fagstab, Oppvekst og utdanning, telefon 90 67 99 90.

Overlege miljørettet helsevern

  • Silje Nilsen, Miljøenheten, Byutvikling, telefon 72 54 25 50 / 92 03 27 94

Overlege smittevern

  • Eli Sagvik, Enhet for legetjenester og smittevern, Helse- og velferd, telefon 72 54 08 78 / 95 26 38 14

Sykehjemsoverlege

  • Elizabeth Kimbell, Enhet for legetjenester og smittevern, Helse- og velferd, telefon 91 68 42 85

Overlege (diverse)

  • Torgeir Fjermestad, Enhet for service og internkontroll, Helse og velferd, telefon 95 26 36 14 (bare onsdager)

Sist oppdatert: 25.03.2021

A03-P1-EPI001