Bestill eiendomsinformasjon

Trondheim byarkiv håndterer flere typer eiendomsinformasjon behandlet av kommunens enheter. Dette materialet inkluderer dokumentasjon for byggesaker, seksjonering, målebrev, statiske beregninger, og vann- og avløpsnett. 

Bestill digitalisert eiendomsmateriale

Hele byggesaksarkivet er tilgjengelig i digital form, og både eldre og nyere byggesaker kan bestilles fra oss og sendes til din epostadresse.

Dokumentasjon fra byggesaker inkluderer byggesøknader med vedlegg, tegninger, og korrespondanse i forbindelse med tiltak.

Du kan bestille skannede kopier av eiendomsinformasjon tilsendt på epost ved å bruke skjemaet under. Vennligst oppgi adresse for eiendommen du ønsker innsyn i, og vi ser gjerne at du bruker komment kommentarfeltet i skjemaet til å presisere hva slags dokumentasjon du ønsker.
Hvis du ønsker innsyn i en bestemt sak har du også mulighet til å fylle inn saksnummer.

Bestill digitalisert eiendomsinformasjon

Bestillinger av byggesaker blir behandlet fortløpende, og blir vanligvis sendt innen en uke.

Andre typer eiendomsinformasjon, som reguleringsplaner, vann- og avløp og statiske beregninger er tilgjengelige i lesesalen i Arkivsenteret Dora. 

Reservere eiendomsinformasjon fra lesesalen

Lesesalen er for tiden stengt

Historisk eiendomsinformasjon er bevart i arkivet på Dora, og kan bestilles for bruk i Arkivsenterets lesesal. Du vil få de bestilte dokumentene utlevert ved ankomst  og kan studere dem i lesesalen vår. Vi kan ta kopi av utvalgte dokumenter for deg.

Det historiske eiendomsarkivet inneholder dokumentasjon for

  • byggesaker
  • kommunale vann- og avløpsledninger
  • reguleringsplaner
  • statiske beregninger av store bygg
  • oppmåling, deling og seksjonering av eiendom

Fra og med 2011 har  Byggesakskontoret med fullelektronisk saksbehandling, og dokumenter finnes kun i digital form. For byggesaker nyere enn 2011 finnes dokumenter ikke tilgjengelige i lesesalen, men kan bestilles digitalt.

Sist oppdatert: 25.08.2020

A03-P1-EPI001