Hjem Trondheim kommunale kulturskole

Trondheim kommunale kulturskole

Kontakt Trondheim kommunale kulturskole

Se kart

Søk om plass (nye elever)

Innlogging (elever og foresatte)

Elevplass

Søknadsfrister

Kulturskolens ordinære tilbud har ingen søknadsfrist. Hovedopptak til nytt skoleår foregår i juni og august, og vi anbefaler å søke før dette.

Pris

Ordinær elevplass:  kr 1 941,50 per semester. Kr 3 883 per år (fra 01.01.2019)

Korte kurs: fra kr. 1000 per kurs.

Materialkostnader på visuell kunst: kr. 200 per semester.

Instrumentleie: kr. 300 per semester.

Friplass og moderasjon

Du kan søke om friplass når familiens alminnelige inntekt er inntil kr. 300.000.

Siste års skatteoppgjørsskjema vedlegges søknaden. Hvis situasjonen er endret etter dette må det dokumenteres ved for eksempel separasjonsbevilling eller annet.

Søknadsfrister: 15. september (gjelder hele skoleåret)  og 15. januar (gjelder vårsemesteret)

Her kan du søke om friplass

Det gis 50% moderasjon for den 1. plassen for barn 3, 4, osv.

Retningslinjer

Undervisningstilbudet gjelder barn og unge til og med semesteret de fyller 20 år. De må være bosatt i Trondheim kommune.

Kulturskolen har åpent opptak. Unntatt er talenttilbud, som gir opplæring for elever med særlige forutsetninger. Her er det opptaksprøve for å komme inn.

Les videre om våre retningslinjer  h

Utmelding

Alle utmeldinger, unntatt i forbindelse med reregistrering på våren, skal skje via valget "Utmelding" i SpeedAdmin eller skriftlig/epost til kulturskolen; tkk.postmottak@ou.trondheim.kommune.no

Elever som ikke reregistrerer seg, betraktes som utmeldt.

10 august: utmeldingsfrist for høstsemesteret
10. desember: utmeldingsfrist for vårsemesteret
NB! Blir ikke fristen for utmelding overholdt, må skolepengene betales for påfølgende semester.

I arbeidet med å bli en bedre kulturskole, ser vi gjerne at dere om mulig oppgir årsaken til at eleven ønsker å slutte.

Dere vil motta en skriftlig bekreftelse på forholdet.

Undervisningstilbud

Alle tilbud
Blåseinstrumenter

Søk plass på blåseinstrumenter 

Alder: 8-20 år

Her kan du lese mer om blåseundervisningen

Dans

Søk plass på dans

Alder: 2-19 år

Her kan du lese mer om danseundervisningen.

Gitar og bass 

Søk plass på gitar eller bass

Alder: 9-20 år

Her kan du lese mer om gitar- og bassundervisningen

Piano, orgel og synthlab

Søk plass på piano, orgel eller synthlab

Alder: 8-20 år

Her kan du lese mer om piano, orgel eller synthlab

Sang

Søk plass på sang

Alder: 7-20 år

7 til ca. 11 år: Aspirantkor eller ensembler

Fra ca. 11 år kan du starte på ordinær sangundervisning

Her kan du lese mer om sangundervisningen

Sirkus

Søk plass på sirkus

Alder: 6-20 år

Her kan du lese mer om undervisningen på sirkus

Slagverk

Søk plass på slagverk

Alder: 8-20 år

Her kan du lese mer om slagverkundervisningen

Strykeinstrumenter

Søk plass på strykeinstrument

Alder: 5-20 år

Her kan du lese mer om undervisningen på strykeinstrumenter

Talenttilbud

Klassisk musikk: Lørdagsskolen

Rytmisk musikk: T@KT

Teater: Teater fordypning

Visuell kunst: Billedkunst fordypning 

Her kan du å lese mer om talenttilbudene i kulturskolen

Teater

Søk plass på teater

Alder: 6-20 år

Her kan du lese mer om teater

Visuell kunst

Søk plass på visuell kunst

Alder: 7–20 år.

Les mer om undervisningen i visuell kunst

Undervisningssteder

TKK underviser på mange skoler / andre bygg rundt omkring i byen og i Olavskvartalet. Hvilke skoler vi underviser i hva på kan variere fra år til år. Dette avhenger blant annet av elevgrunnlag, tilgjengelighet på lokaler, kvalitet på piano og annet.

Liste over undervisningssteder
 • Berg: Piano
 • Bispehaugen: Band, Rap, Rett i band, Gitar, Sang, Bass, Slagverk, Visuell kunst, Piano, Låtskriving, T@KT, Teater, Synthlab, Fargespill
 • Blussuvoll: Band, Gitar, Piano
 • Bratsberg: Sang
 • Breidablikk: Treblås
 • Brundalen: Gitar, Bass, Slagverk, Piano, Klarinett, Band, Rett i band, Studioteknikk
 • Byåsen: Band, Rett i band, Messingblås, Blokkfløyte, Treblås, Fiolin, Gitar, Sang, Piano, Teater, Dans, Visuell kunst, Cello, Slagverk
 • Charlottenlund barneskole: Fiolin, Sirkus (Charlottenlundhallen), Messingblås, Treblås, Piano
 • Charlottenlund ungdomsskole: Gitar
 • Dalgård: Piano, Fiolin og Musikkterapi
 • Eberg: Fløyte, Piano
 • Flatåsen: Piano, Messingblås, Treblås
 • Hoeggen: Treblås, Messing
 • Huseby barneskole: Piano, Gitar, Rett i band, Dans, Teater, Sirkus, Synthlab, Fargespill, Visuell kunst
 • Hårstad: Piano
 • Ila: Fiolin, Gitar, Sang, Piano, Sirkus, Fargespill, Dans
 • Kattem: Gitar, Fiolin, Cello, Piano, Rett i orkester, Fargespill
 • Lade: Gitar, Band, Treblås, Messingblås, Piano
 • Markaplassen: Sang
 • Nardo: Piano, Messingblås, Treblås, Visuell kunst, Slagverk
 • Nidarvoll: Messingblås, Treblås
 • Nypvang: Messingblås, Treblås, Piano
 • Okstad: Sirkus, Messingblås, Fløyte
 • Ranheim: Piano, Gitar, Messingblås, Treblås, Band, Rett i band, Slagverk, Dans
 • Rye: Treblås, Sang, Piano, Messingblås
 • Singsaker: Sang, Piano, Treblås, Messingblås, Fiolin, Teater
 • Sjetne: Gitar, Sang, Piano
 • Spongdal: Piano, Sang, Treblås, Messingblås, Fiolin, Dans
 • Stabbursmoen: Piano
 • Strindheim: Gitar, Messingblås, Klarinett, Piano, Sirkus
 • Sverresborg: Piano
 • Sunnland: Gitar, Piano, Sang
 • Tonstad: Piano, Messingblås, Treblås
 • Utleira: Piano, Treblås
 • Vikåsen: Piano, Messingblås
 • Åsheim barneskole: Piano, Messingblås, Treblås
 • Åsvang: Fiolin, Cello, Messingblås, Treblås, Piano
 • Åsveien: Treblås, Gitar, Band, Messingblås, Fiolin

 Andre lokaler

 • Gregus gate 7 (Lademoen): Visuell kunst
 • Ilen kirke: Orgel
 • Olavskvartalet: Musikkdisipliner, Ministrykeopplæring, Lørdagsskole, Ensemblesang, Aspirantkor.
 • DansiT: Ungdomskompani Dans

Kulturskolekalenderen

Kalenderen vår

Facebook

Kulturskolen på facebook

Om oss

Administrasjonen

Rektor

 • Vegar Snøfugl: Tlf. 72 54 88 03 / 91 88 55 21

Avdelingsledere musikk:

 • Svein Hanaset: Gitar, bass, slagverk, T@kt. Tlf. 72 54 88 09
 • Iver Dragset: Sang, grunnskolesamarbeid. Tlf. 72 54 88 09
 • Line Henriksen: Strykeinstrumenter. Tlf. 72 54 88 08
 • Brynjar Sonstad: Blåseinstrumenter, Lørdagsskolen. Tlf.72 54 88 06
 • Lars Støre Gullichsen: Tangentinstrumenter, harpe, trekkspill, musikkterapi. Tlf. 72 54 88 07

Avdelingsleder visuell kunst:

 • Kristina Karlsen: Tlf. 72 54 88 10

Avdelingsleder scenekunst (teater, sirkus og dans):

 • Susanne Rasmussen: Tlf. 72 54 88 05

Avdelingsleder Fargespill:

 • Jorunn Dugstad: Tlf. 72 54 88 12

Den kulturelle skolesekken:

 • Jorunn Dugstad: Avdelingsleder. Tlf. 72 54 88 12
 • Guri Krog Dodig: Turnélegger. Tlf. 72 54 88 11

Merkantile tjenester:

 • Rita Leraand: Spesialkonsulent. Tlf. 72 54 88 04
 • Heidi Aunmo: Konsulent, Lørdagsskole. Tlf. 72 54 88 02
 • Ann Helen Bolland: Førstekonsulent, skolepenger. Tlf. 72 54 88 01
 • Kine Rustad: Konsulent. Tlf. 72 54 88 00
 • Trond Wikstrøm: 72 54 88 00

Besøksadresse:
Olavskvartalet, Olav Tryggvasons gate 2
Åpningstider:
Alle skoledager mandag–fredag 08.00 til 19.00

Kulturskolen følger skoleruta.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av høy kvalitet, og sørger for at alle elever er sikret opplevelser innenfor områdene, visuelle uttrykk, musikk, litteratur, scenekunst, kulturarv og film. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Kulturtanken (tidl. Rikskonsertene) har, siden 2016, det nasjonale ansvaret for ordninga. Den kulturelle skolesekken blir finansiert av Spillemidler etter overskudd fra Norsk Tipping.

Trondheim kommune er en såkalt direktekommune og har gjennomføringsansvaret for DKS i kommunen. DKS ligger under Kulturskolen. DKS Trondheim har sin egen nettside for skoler i Trondheim og utøvere og her kan du lese mer om DKS Trondheim:

Trondheim kommunale kulturskole er også ansvarlig for Den kulturelle barnehagesekken som bidrar til fagområdet kunst, kultur og kreativitet i rammeplan for barnehager. Barnehagesekken har per i dag ingen statlige midler, men har tilskudd fra Trondheim kommune som gjør at vi kan tilby både gratis og rimelige kulturtilbud til barnehager, informasjon og faglig utvikling. Alle barnehager i Trondheim kommune inviteres til å være med.


DKS Trondheim har sin egen nettside for skoler i Trondheim og utøvere og her kan du lese mer om DKS og barnehagesekken i Trondheim kommune.

Fagplaner 

Fagplan for Trondheim kommunale kulturskole

Du finner fagplaner for hver disiplin under undervisningstilbudet.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Trondheim kommunale kulturskole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 16.10.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001