Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten

Kontakt Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten

Se kart

Våre avdelinger

Avdeling Oppfølging

Har ansvar for

En helhetlig oppfølging for barn som bor over tid enten i fosterhjem eller institusjon. Det betyr at barnevernkonsulent koordinerer alt rundt barna, gir oppfølging til fosterhjemmet, og sikrer samarbeid med biologisk familie. Det skal gi bedre sammenheng i tjenestene og de får færre konsulenter å forholde seg til. De skal også sikre gode samvær.

Avdeling Ressurs og Støtte

Har ansvar for

 • Godkjenning og oppfølging av fosterhjem.
 • Rekruttering og oppfølging av besøkshjem. Ønsker du å være besøkshjem ta kontakt på telefon 72 54 22 40.
 • Sikre godt tilsyn i fosterhjemmene gjennom å rekruttere, utrede og veilede tilsynspersoner i fosterhjem
 • Sikre gode samvær under tilsyn med biologiske foreldre.
 • Utrede slektsfosterhjem og utrede adopsjon av fosterhjem.
 • Føre saker i fylkesnemnd og i retten
 • Være en faglig ressurs og støtte i oppfølgingen av barn og unge, samt bistå i akutte kriser
Avdeling for enslige mindreårige flyktninger

Har ansvaret for å

 • Drive bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger; Emilie Kroghs veg og Ole Øisangsvei.
 • Følge opp ungdom som bor i egen bolig i regi av Opal oppfølging. Ungdom bor enten på hybel, kommunal leilighet eller i husvert.
 • Følge opp barn som er plassert i fosterhjem.
 • Drive en lavterskel og oppfølgingsbase for EM ungdom i Trondheim sentrum.
 • Et egen innsatsteam som bistår på kveld og natt i alle tiltakene, både i akutte og i lengre type oppdrag rundt ungdom.

Her kan du få vite mer om Bo og omsorgstilbud for enslige mindreårige flyktninger i Trondheim.

Avdeling Link

Har ansvaret for å:

Drive tiltaket Link for barn som bor i familier som strever mye.

Avdeling Gartnerhaugen

Gartnerhaugen er et barnevernstiltak for ungdom i alderen 13-23 år. Vårt fokus er å bidra med støtte, omsorg og kunnskap slik at ønsket utvikling skjer. Målet er at ungdommene skal leve et godt ungdomsliv og på sikt blir aktive og likeverdige deltakere i samfunnet. Alle ungdommene må ha et vedtak fra barnevernet i sin bydel for å få hjelp fra oss.

Her kan du få vite mer om Gartnerhaugen.

Om oss

Omsorgsenheten er en byomfattende enhet under Barne- og familietjenesten. Vi jobber med temaet omsorg og utvikling for barn. Det er barn som bor i familier som strever i betydelig grad, i beredskapshjem/fosterhjem, i institusjon eller bofellesskap. Vi har også ansvar for bosetting og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger. Alle våre tiltak er hjemlet i barnevernloven.

Årsrapport BFT Omsorgsenheten 2019

Årsrapport BFT Omsorgsenheten 2020

Nyttige nettsteder

Bestilling av tjenester fra BFT Omsorgsenheten

Hvem kan bestille: BFT bydel i Trondheim kommune og barneverntjenester i andre kommuner i Trøndelag.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 12.05.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

pd0mdwk0002C3