Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge

Kontakt Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge

Se kart

Søk tjenester

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du søke i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Vårt samfunnsoppdrag og våre mål

Tjenesten gir tilbud til familier som på grunn av barns funksjonshemming har behov for avlastning i den daglige omsorgen. Omfanget kan variere fra noen timer/døgn/helger per måned til mer omfattende ordninger. Tilbudet gis for en stor del i egne bemannede boenheter, men kan også gis i form av privatavlastning.

Målene våre er

  • å utvikle et tjenestetilbud som er i samsvar med brukernes behov
  • å bygge opp et trygt og omsorgsfullt miljø for brukerne
  • å ha ansatte med god kompetanse og gode ferdigheter

Våre avdelinger

  • Dalgård avlastningsbolig, telefon 72 54 50 40/ 48 29 17 47
  • Gartneriet avlastningsbolig, telefon 72 54 16 90/ 90 74 65 25
  • Helseteamet, telefon 72 54 16 92
  • Perslia avlastningsbolig, telefon 72 58 29 11/ 47 51 91 01
  • Søndre Husebytun barne- og avlastningsbolig, telefon 72 54 88 80/ 47 90 79 62
  • Uståsen barnebolig, telefon 72 54 77 80
  • Vikåsen barnebolig, telefon 72 54 31 32/ 98 62 34 88

Om avlastning

Rett til avlastningstiltak

Avlastningstjenester skal gi private omsorgsytere som har særlig tyngende omsorgsoppgaver nødvendig og regelmessig fritid og ferie og mulighet for å delta i vanlige aktiviteter i samfunnet. Retten kan f.eks. omfatte bistand i hjemmet. For eldre kan avlastning ofte ordnes utenfor hjemmet, for eksempel i form av en dagsenterplass eller opphold på sykehjem eller annen institusjon. For utviklingshemmede kan det gis døgnavlastning i egne avlastningsboliger, eventuelt timeavlastning i eller utenfor hjemmet. For barn med omfattende bistandsbehov kan det gis avlastning i egne barneboliger. Kravet om at omsorgsarbeidet må være særlig tyngende betyr at det må være mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig omsorgsarbeid, og/eller innebære mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn, og omsorgsarbeidet må strekke seg over tid og gjelde mange timer i måneden. Om du har rett til avlastningstiltak beror derfor på mange faktorer som må ses under ett. Det er den kommunale omsorgstjenesten som tar stilling til om du får avlastningstiltak og i hvor stor grad. Avlastning kan bli sett i sammenheng med andre typer tjenester du får som virker avlastende. Du kan klage dersom du mener ikke å få nødvendig avlastning (Helsetilsynet, 2017).

Brukerråd

Helse og avlastningstjenesten har sammen med avdeling Habilitering/helse og omsorg 0-18 år / Koordinerende enhet, et felles brukerråd. Ta kontakt med enhetsleder Erlend Ellefsen for mer informasjon

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 10.09.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

pd1mdwk00045M