Barne- og familietjenesten Heimdal

Kontakt Barne- og familietjenesten Heimdal

Se kart

Hvem er vi og hva gjør vi

Forvaltningsenhetene tilbyr sine tjenester til barn i alderen 0-18 år og deres familier som i perioder av livet har behov for hjelp. Det fattes vedtak når det gjelder

  • barneverntjenester
  • helsetjenester for barn med funksjonsnedsettelser
  • avlastning og tilrettelagt fritid
  • individuell plan.

Forvaltningsenheten har også ansvar for utarbeidelse av sakkyndig vurdering jf. opplæringsloven for barn i alderen 0-16 år. I alderen 16-18 år vil PP-tjenesten for videregående følge opp.

Helsestasjoner

Rosten helsestasjon

Saupstad helsestasjon

Klæbu helsestasjon

Minoritetskonsulent

Byomfattende innsats mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er et eget fagområde hvor minoritetskonsulent Azra Halilovic, telefon (+47) 91 67 25 19, har sitt arbeidssted på Barne- og familietjenesten Heimdal.

Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Barne- og familietjenesten Heimdal, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 17.11.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

pd0mdwk0002C3