Barne- og familietjenesten

Barne- og familietjenestene omfatter Svangerskapsomsorgen, helsestasjonen, skolehelsetjenesten, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barnevern og ulike typer tiltak som kan støtte familien.

Tjenestene gis av Barne- og familietjenesten i din bydel. Aktuelle fagpersoner som er knyttet til disse tjenestene kan være fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, barnevernskonsulent, familieterapeut, spesialpedagog, logoped eller synspedagog. Barn, ungdom og foreldre kan be om hjelp ved å henvende seg direkte til helsestasjonen, barnehagen, skolen, eller direkte til publikumsmottaket i bydelen. Offentlige instanser bes om å henvende seg på henvisningsskjema.

Lurer du på hvilken bydel du tilhører? Finn din bydel her.

Avdelinger i Barne- og familietjenesten

Barne- og familietjenesten på flere språk

Andre tjenester

 

Sist oppdatert: 24.06.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

pd0mdwk0003S6