Faktaark om natur, miljø og helse

Kommunen publiserer faktaark med kortfattet informasjon om mange forskjellige natur-, miljø- og helsetema.

Faktaarkene er laget som nettsider og nedlastbare PDF-versjoner. Disse kan benyttes fritt.

Trondheim Municipality publishes fact sheets on various environmental and public health topics. Currently we have two fact sheets available in English: "Gastroenteritis in nurseries and afterschool activities" (SFO) and "Conjunctivitis in nurseries and afterschool activities (SFO)." (The Fact sheets can be downloaded from the links below).

Barns miljø i skoler og barnehager

 
Nr.Fagområde og tittelOppdatert
66 Anbefalinger om når syke barnehagebarn bør holdes hjemme  
52 Barnehager på tur - sikkerhet og hygiene Juni 2015
16 Brennkopper i barnehager og skoler  
68 Dyrehold i barnehager og skoler, barns kontakt med dyr Desember 2015
12 Hygiene i barnehager og skoler Juni 2015
51 Internkontroll i skoler og barnehage Januar 2015
60 Kulde og små barn Januar 2016
67 Matallergi hos barn i barnehager og skole Mars 2016
38 Miljøkrav for skoler og barnehager, -ytre miljø September 2014
13 Omgangssyke i barnehager og skoler  
71

Risikovurderinger i barnehager og skoler

Skjema: Eksempel risikovurdering

Skjema: Mal for risikovurdering

Mal risikomatrise

Februar 2020
53 Skoler og SFO på tur –sikkerhet og hygiene Juni 2015
14 Stellerutiner i barnehager Mai 2009
15 Øyekatarr i barnehager og skoler  
55

Åpen barnehage – melding i henhold til forskrift om miljørettet helsevern

Desember 2013

Forurenset grunn

 
Nr.Fagområde og tittelOppdatert
63 Håndtering av forurenset grunn Januar 2021
65 Jordforurensning på nye lekeområder Mai 2020
49 Nedgravde oljetanker (Se nettsiden om nedgravde oljetanker) Januar 2014

Forurensning fra veitrafikk

 
Nr.Fagområde og tittelOppdatert
69 Anleggstrafikk: Hvordan hindre tilgrising av veg  

Inneklima

 
Nr.Fagområde og tittelOppdatert
11 Inneklima: Muggsopp  

Skadedyr

 
Nr.Fagområde og tittelOppdatert
37 Rotter  

Miljøinformasjon, miljøtips, prosjekter

 
Nr.Fagområde og tittelOppdatert
4 Gjenbrukshuset i Trondheim 2019
6 Miljøtips i sykehjem 2006

Planter

 
Nr.Fagområde og tittelOppdatert
47  Bjørnekjeks, Heracleum  April 2021
57 Tromsøpalme og kjempebjørnekjeks. Hjelp oss å bli kvitt dem Mars 2015

Dyr

 
Nr.Fagområde og tittelOppdatert
32 Bever Februar 2015
31 Elg Oktober 2015
27 Flaggermus Mars 2014
28 Grevling Juli 2015
29 Hønsehauk 2006
33 Kornkråke 2006
21 Måker Juli 2020
30 Skogsfugl Oktober 2015

Sist oppdatert: 06.04.2021

A03-P1-EPI001