Hjem Enhet for idrett og friluftsliv

Enhet for idrett og friluftsliv

Kontakt Enhet for idrett og friluftsliv

Se kart

Om oss

Enhet for Idrett og friluftsliv utvikler og forvalter kommunens arealer og anlegg innenfor idrett- og friluftsområdet. Enheten bidrar til å sikre god kvalitet på kommunens anlegg og arenaer. Enheten ivareta kommunens helhetlige planlegging og styring av oppgavene innenfor området, i tett samarbeid med idretts- og friluftsorganisasjonene lokalt, regionalt og nasjonalt. Trondheim kommune har en samarbeidsavtale med Idrettsrådet i Trondheim.

Gjennom forvaltning av friluftsloven arbeider enheten for å verne om friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til ferdsel og opphold i naturen. Enhet for idrett og friluftsliv tilrettelegger for friluftsliv i henhold til markaplanen, og andre relevante plandokumenter.

Våre tjenester 

Idrettsanlegg 

Friluftsliv og park  

Planer innenfor området

 Her kan du lese mer om våre planer

Plan for friluftsliv og grønne områder

Plandokumentet

Planwebkart 

Vedlegg: temautredninger

Saksframlegg til bystyret 26.10.2017, sak 146/17 Plan for friluftsliv og grønne områder

Bystyrets vedtak 26.10.2017 i sak 146/17 Plan for friluftsliv og grønne områder

Plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2020

Plan for idrett og fysisk aktivitet 

Bystyrets vedtak 30.4.15 i sak 50/15 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2020, med handlingsprogram for 2015-2020

Kartvedlegg - Plan for idrett og fysisk aktivitet

Vedlegg: tabeller, fakta og bakgrunn - Plan for idrett og fysisk aktivitet

Pågående store prosjekter innenfor området

Her finner du lenker til større prosjekter med egne nettsted

granasenidrettspark.no

husebyidrettanlegg.no

Nidelvstien.no

Vassfjelloypa.no

Nærtur.no

Strøtimer og Åpen hall

 Åpen hall og strøtimer i idrettshaller 

"Strøtimer" i idrettshaller

Her kan du  booke "strøtimer".

Hvem kan booke?
Både idrettslag og privatpersoner booke gratis strøtimer i idrettshallene. Den som leier må være fylt 18 år

Hva er tilgjengelig?
Du kan booke treningstid i alle kommunale idrettshaller og i Trondheim spektrum.


Vi åpner for bestilling tre uker fram i tid. Ledig treningstid blir gjort tilgjengelig i kalenderen fortløpende. Idretten forbeholder seg retten til å ta tilbake tid dersom det skulle bli nødvendig.

Kommunen har "Åpen Hall" tilbud i to idrettshaller:

Blussuvollhallen:

Lørdag: 10.00 - 13.00
Søndag: 09.00 - 11.00


Ranheimshallen:

Søndag: 14.00-19.00

Åpen Hall utgår ved skoleferiene og ved planlagte arrangementer i hallene. Strøtimer kan heller ikke bookes i skoleferiene. I bookingsystemet HANO kan man sjekke om hallen er opptatt ved arrangementer.

Det er ikke mulig å booke tid til Åpen Hall, fordi det er et tilbud som skal være tilgjengelig for alle. Hvem som helst kan møte opp og bruke hallen til det man vil. Trondheim kommune ønsker at åpen hall skal tilrettelegge for uorganisert aktivitet og være et godt tilbud spesielt for barn/barnefamilier. Det er likevel åpent for alle.

Fotballforbud

Det er fotballforbud i Ranheimshallen og i hele Trondheim Spektrum med unntak av D-hallene. Ellers er det tillatt med fotball i alle kommunale haller så lenge man bruker egnet utstyr (innefotball og innesko).

Pågående utredninger og reguleringer

Regulering Leangen idrettspark 

Arbeidet med reguleringen av Leangen idrettspark ble startet opp vinteren 2019. Bakgrunnen for arbeidet var mulighetsstudiene (beskrevet under), budsjettvedtaket om å bygge en ny bydelshall (plasthallen var bygget på dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan) og behovet for en regulering slik at kommunen fikk planlagt idrettsparken i en nødvendig sammenheng med det pågående reguleringsarbeidet for Travbanen, i regi av privat forslagsstiller.

Mulighetsstudie for Leangen idrettspark

Mulighetsstudiet ble gjennomført i to deler .

Den ene delen hadde hovedfokus på idrettene i Leangen idrettspark som ikke er isidretter.  Hovedfokus for mulighetsstudie del 2 var isidrettene. 

En sammenstilling av mulighetsstudie finner her.

Helhetsplan for skole- idrett- og grøntområde på Eberg

Arbeidet med helhetsplanen er godt i gang og det vil etter planen ferdigstilles våren 2019. Helhetsplanen innebærer en samordnet og helhetlig utvikling, som et grunnlag for en ny regulering av området. Helhetsplanen omhandler arealer til framtidige skolebehov og helhet i området, slik som trafikkavvikling, plassering av isflate, parkering, og mulighet for en ny idrettshall i området. 

Mulighetsstudie av idrettstomt på Tiller.

 Arbeidet ble imidlertid påbegynt på slutten av 2018. Det er gjennomført en minikonkurranse blant rammeavtalepartnere og inngått avtale.  Arbeidet vil videreføres i 2019.

Tilskudd- og stipendordninger

Spillemiddelseminar

Trondheim kommune arrangerer hver år et spillemiddelseminar. Frist for levering av komplett søknad er 1. oktober

Faglige spørsmål vedr spillemiddelsøknader rettes til Trondheim kommune v/ Mona Rise på tlf  950 95 808. E-post: mona.rise@trondheim.kommune.no 

Avlyst spillemiddelseminar onsdag 18.9.19

AVSLYSNING AV SPILLEMIDDELSEMINAR
Det planlagte spillemiddelseminaret onsdag 18. september avlyses på grunn av lav påmelding.
Ved spørsmål, ta kontakt med Mona Rise på tlf 950 95 808.E-post: mona.rise@trondheim.kommune.no

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Enhet for idrett og friluftsliv, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

 Følg oss på Facebook

Sist oppdatert: 14.11.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001