Hjem Byåsen hjemmetjeneste

Byåsen hjemmetjeneste

Kontakt Byåsen hjemmetjeneste

Se kart

Søk om tilbud fra hjemmetjenesten

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du søke i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser hjemmetjenesten

Priser for å motta hjemmetjenester

Serviceerklæring

Når du mottar tjenester fra oss vil du få utdelt en serviceerklæring

Praktiske opplysninger

Primærkontakt

Dette er den personen som særlig skal følge deg opp. Primærkontakten behøver ikke å besøke deg oftere enn andre, men vil følge spesielt med i din utvikling.

Klagerett

Trondheim kommune har et ombud for brukere av helse- og omsorgstjenester. Ombudet kan hjelpe deg å finne frem i det offentlige byråkratiet, og veilede deg i forhold til regler og kommunal saksbehandling. Du kan også få hjelp til å utforme en eventuell klage. Ombudet har selvfølgelig taushetsplikt, og tilbudet er gratis.

Hvis du ønsker å klage direkte på tjenestetilbudet, for eksempel hvis du synes du får for lite hjelp, rettes klagen direkte til Helse- og velferdskontoret.

Hvis du ønsker å klage på måten hjemmetjenesten utfører tjenestene, eller den enkelte tjenesteutøver, rettes klagen direkte til hjemmetjenesten ved enhetsleder.

Hvordan du klager står beskrevet i vedtaket.

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har egne brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Felles brukerråd for Midtbyen og Heimdal

Brukermedvirkning er en forutsetning for å tilby gode tjenester, og brukerrådet er kommunens formelle organ for brukermedvirkning.

Gjennom brukerrådene kan brukerne påvirke innholdet og kvaliteten på tjenestene de mottar fra kommunen. Alle skoler, barnehager, sykehjem, hjemmetjenester med flere, skal ha hvert sitt brukerråd. 

Et brukerråd består av brukere/representanter for brukere av en tjeneste, enhetsleder og ansatte ved tjenesten. Sammen jobber brukerrådet for at tjenesten til enhver tid skal være best mulig.  

Byåsen hjemmetjeneste tilhører brukerrådet ved Midtbyen bydel. 

Oversikt over kontaktinformasjon for brukerrådet midtbyen og Heimdal bydel

 
Nyttige linker som bruker eller pårørende av tjenesten

Ressurssenter for demens

Ressurssenter for hørsel og syn

Pårørendestøtte

Pårørendesenteret

Råd for kreftrammede

Infosenteret for seniorer

Psykisk helse

Frivilligsentraler

Har du behov for ekstra bistand ut over det du får hjelp til av hjemmetjenesten, kan du benytte deg av frivilligsentralene i bydelen. de kan tilby:

 • Leksehjelp
 • Turvenn
 • Å gå på kino/teater eller lignende med noen
 • Besøksvenn
 • Praktiske oppgaver som f. eks. lett hagestell eller handlehjelp, m.m.
 • Underholdning på institusjoner eller lignende
 • Følgehjelp til sykehus, lege, frisøren, banken eller lignende.
 • Lære data/datahjelp
 • Og mye mer

I vårt område finner du  Ila frivilligsentral eller Byåsen frivilligsentral 

 

 Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et tilbud til deg som allerede mottar hjemmetjenester fra Trondheim kommune.

Et tverrfaglig team samarbeider med deg om det du synes er viktig å mestre i din hverdag. Fokus er opptrening i hverdagslivets gjøremål.

Hva kan du forvente? Teamet kommer hjem til deg og gjør en kartlegging sammen med deg. På bakgrunn av dette hjelper vi deg med å trene på det som du synes er viktig for å klare deg selv i hverdagen. Vi samarbeider med deg om dette i en avtalt tidsperiode.

Hva forventes av deg? Du ønsker å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i dagliglivet.

Visste du at eldre kan holde seg i form gjennom hverdagslige aktiviteter som å handle, klippe plen og stelle hus og hage? 

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Byåsen hjemmetjeneste, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Vårt kontor finner du i andre etasje ved Havstein Helse og Velferdssenter.

Telefonen er betjent mandag til fredag fra klokken 07.15-15.15, utenom dette blir du koblet over til svartjenesten som vil formidle beskjeder videre.

Fax: 72545102

Avdelingsledere: 

 • Liv Marie Løvstrand
 • Kristin Fritzner Volden
 • Siw Johansen

Sist oppdatert: 10.01.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001