Hjem Bergheim hjemmetjeneste
Oversiktsbilde av Bergheim hjemmetjeneste. Foto: Adil Nasirihanis.

Bergheim hjemmetjeneste

Kontakt Bergheim hjemmetjeneste

Se kart

Velkommen til Bergheim hjemmetjeneste - en åpen, modig og kompetent hjemmetjeneste med dedikerte ansatte. Vi som jobber på Bergheim er stolt av vår arbeidsplass og ønsker å tilby tjenester av høy kvalitet. Helst med en god dose humor og godt humør. Vi håper og tror at de gode resultatene på brukerundersøkelsen de siste årene viser at vi får til akkurat dette.

Bergheim hjemmetjeneste tilbyr tjenester til hjemmeboende. I tillegg yter vi heldøgns omsorgstjenester til personer som bor i utvalgte leiligheter i Brit Grytbaks veg 14. 

Vi holder til i idylliske omgivelser på Bergheim med Trondheims flotteste utsikt. Utsikt vinter

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

 

LEDERTEAMET:

Enhetsleder:

Tone Beate Svee, telefon 416 65 442 

Avdelingsleder Nardo/Nardoskrenten/Lerkendal

Martha Movinkel, telefon 977 31 080 

Avdelingsleder Bjørkhaug/Bergheim/Vegamot/Angelltrøa

Birthe Dahle Kristoffersen, telefon 469 42 995

Avdelingsleder Brit Grytbaks veg (Heldøgns omsorgsboliger)

Ingrid Mediaas Andersen, telefon 469 32 671

 

Søk om tilbud fra hjemmetjenesten

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du søke i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser hjemmetjenesten

Priser for å motta hjemmetjenester

Serviceerklæring

Når du mottar tjenester fra oss vil du få utdelt en serviceerklæring

Praktiske opplysninger

Primærkontakt

Dette er den personen som særlig skal følge deg opp. Primærkontakten behøver ikke å besøke deg oftere enn andre, men vil følge spesielt med i din utvikling.

Klagerett

Trondheim kommune har et ombud for brukere av helse- og omsorgstjenester. Ombudet kan hjelpe deg å finne frem i det offentlige byråkratiet, og veilede deg i forhold til regler og kommunal saksbehandling. Du kan også få hjelp til å utforme en eventuell klage. Ombudet har selvfølgelig taushetsplikt, og tilbudet er gratis.

Hvis du ønsker å klage direkte på tjenestetilbudet, for eksempel hvis du synes du får for lite hjelp, rettes klagen direkte til Helse- og velferdskontoret.

Hvis du ønsker å klage på måten hjemmetjenesten utfører tjenestene, eller den enkelte tjenesteutøver, rettes klagen direkte til hjemmetjenesten ved enhetsleder.

Hvordan du klager står beskrevet i vedtaket.

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har egne brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Om Bergheim hjemmetjeneste

 Ingrid og Kristian

Bergheim hjemmetjeneste er sammensatt av tverrfaglige yrkesgrupper som sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter, helsefagarbeidere, studenter og ellers medarbeidere som har fokus på kvalitet og kompetanse. Bergheim Hjemmetjeneste er opptatt av å yte tjenester av høy kvalitet.

Enheten jobber aktivt med kvalitet og tjenesteutvikling gjennom Helhetlig Pasientforløp i Hjemmet, et kvalitetsprogram som er utviklet i samarbeid med NTNU og Helse Midt-Norge. Dette programmet er grunnpilaren i vår tjeneste. 

Bergheim hjemmetjeneste har et stort fokus på selvmestring og å tilrettelegge for at pasienter skal gjøre det de klarer selv. Dette er for å forhindre og forebygge tap av funksjoner og for at flest mulig skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Bistand fra Bergheim hjemmetjeneste

 Hva kan du forvente deg når du får bistand fra Bergheim hjemmetjeneste

  • Å bli møtt med respekt
  • Å ha en innvirkning på hvordan hjelpen du trenger skal ytes
  • Å bli møtt av kompetente ansatte
  • Å få oppnevnt en primærkontakt som koordinerer de tjenester du får vedtak på fra Helse- og Velferdskontoret. Primær vil kartlegge dine behov ut fra Helhetlig Pasientforløp i Hjemmet og ha ansvar for kommunikasjon med deg og pårørende.
  • Ansatte som kontinuerlig observerer, vurderer og evaluerer ditt hjelpebehov
  • Ansatte med fokus på egenmestring og hverdagsrehabilitering
Tjenester vi tilbyr
  • Hjemmesykepleie (medisinadministrering, sårpleie, palliativ pleie m.m.)
  • Praktisk bistand person (bistand til stell, dusj, måltid m.m.)
  • Praktisk bistand hushold (klesvask, koppvask, bestille matvarer og middag fra produksjonskjøkken m.m.)

Tjenestene utføres som et samarbeid mellom hjelper og bruker. Du skal gjøre det du klarer selv, ansatte i hjemmetjeneste har ansvar for å bistå med det du ikke får til. 

Bergheim Sone

Hverdagsrehabilitering

Bergheim hjemmetjeneste jobber aktivt med hverdagsrehabilitering. Dette er opptrening for en gruppe brukere som klarer seg mye selv, men som trenger hjelp til å trene seg opp på noen områder.

Når vi jobber med hverdagsrehabilitering jobber vi tverrfaglig med ergo- og fysioterapitjenesten. Hjemmetjenesten har ansvaret for å avdekke behovet og henvise. Hjemmetjenesten bidrar også til treningshjelp der det er nødvendig. 

Hverdagsrehabilitering demens

Hverdagsrehabilitering for demens er et nytt prosjekt som for tiden er i en pilotfase. Her jobber vi tverrfaglig med fysio-, ergoterapitjenesten og ressurssenteret for demens. Målet med tjenesten er å finne måter å hjelpe personer med demensdiagnose med dagligdagse behov. Dette gjelder de gruppene hvor man har utfordring med å komme i posisjon til å hjelpe. 

Hjemmetjenesten har ansvar for å avdekke behov og for å henvise for tjenesten. Det blir jobbet målrettet i en periode for å finne gode tiltak. Pårørendesamarbeid er en viktig del av arbeidet. 

Forebyggende trening i hjemmet

Forebyggende trening i hjemmet er en tjeneste som fysioterapitjenesten kan henvise til om de ser behov for videre trening i en periode etter fysioterapi. 

Hjemmetjenesten har ansvaret for å gjennomføre tiltak utarbeidet av fysioterapitjenesten. 

Brukerråd

Bergheim hjemmetjeneste har et etablert brukerråd sammen med Lerkendal og Østbyen bydel.

Brukerrådet består av brukerrepresentanter, pårørenderepresentanter, representanter fra frivillighet og ledere fra hjemmetjenesten.

Møtene er cirka hver 3. måned.

Dersom du ønsker å komme i kontakt med brukerrådet til Bergheim hjemmetjeneste kan du ringe 72 54 58 50.

Bergheim hjemmetjeneste

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Bergheim hjemmetjeneste, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 05.08.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001