Søbstad helsehus

Deler av Søbstad helsehus sin fasade en fin sommerdag

Kontakt Søbstad helsehus

Se kart

Søbstad sykehjem ble åpnet i 1980 og fikk status som helsehus i 2008. Søbstad helsehus er et av Trondheim kommunes fire helsehus og har pr i dag 90 sengeplasser. Helsehuset tilbyr rehabiliteringsopphold, korttidsopphold og langtidsopphold.

Avdelinger

2. etg. - Rehabilitering, telefon 72 54 79 75

3. etg. - Korttidsavdeling. telefon 72 54 80 32

4. etg. - Korttidsavdeling, telefon 72 54 80 31

5. etg. - Langtidsavdeling, telefon 72 54 79 16

Frisør og fotpleie

Frisør, telefon 72 54 80 34

Fotterapeut - Klinikk Angel: Mobilnummer 46 30 52 83

Serviceerklæring

Serviceerklæring fra Søbstad helsehus

Brukerråd

Medlem: Svein Erik Dahl, 48 13 35 29, 4. etg

Medlem: Ingvar Tørring 91 60 00 53, 4 etg

Sekretær: Kari-Anita Johansen, 91 11 23 19, enhetsleder

Brukerråd i Trondheim kommune

Hjelp og støtte til deg som er pårørende

Finn informasjon om omsorgsstønad, avlastning, veiledning eller noen å snakke med.

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Søbstad helsehus, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 02.03.2021

A03-P1-EPI001