Hjem HelsehusØya helsehus
Framsiden av bygningen til Øya helsehus

Øya helsehus

Kontakt Øya helsehus

Se kart

Øya helsehus er lokalisert som nærmeste nabo til St. Olavs hospital med broforbindelse mellom sykehuset og helsehuset. Øya helsehus holder til i 3. til 6. etasje.

Hvilket tilbud får du?

  • Videreføring av igangsatt medisinsk behandling
  • Klinisk observasjon
  • Opptrening
  • Tverrfaglig vurdering
  • Funksjonsvurdering
  • Vurdering av videre tjenestebehov
  • Lindrende behandling
  • Kommunal akutt døgnenhet (KAD)
  • Kommunalt palliativt team
4. etasje

Avdeling 4A: Kommunal akutt døgnenhet (KAD) 25 senger.

Telefonnummer 72 54 72 88


Avdeling 4B: Korttidsopphold 16 senger

Telefonnummer 72 54 72 70

5. etasje

Avdeling 5A: Etterbehandlingssenger, hjerte 4 senger. Korttidsopphold 24 senger 

Telefonnummer 72 54 72 80


Avdeling 5B: Etterbehandlingssenger, palliasjon 8 senger. Korttidsopphold 8 senger. 

Telefonnummer 72 54 72 84

6. etasje

Avdeling 6A: Korttidsopphold 21 senger

Telefonnummer 72 54 72 90


Avdeling 6B: Korttidsopphold 16 senger

Telefonnummer 72 54 72 94

Kommunal akutt døgnenhet (KAD)

Her kan du finne informasjon om KAD

Avdeling kommunal akutt døgnenhet er et samarbeid mellom Malvik, Midtre Gaudal, Melhus, Klæbu og Trondheim kommune. 

Tilbudet er for pasienter over 18 år, som legges inn fra hjemmet med et avklart sykdomsbilde, ikke ved livstruende sykdom. Pasienter legges inn via fastlege, legevakt eller akuttmottak. Opphold ved kommunal akutt døgnenhet varer inntil 72 timer.

Avdelingen har 25 senger og er bemannet med leger, sykepleiere og hjelpepleiere. Avdelingen holder til i 4.etasje. 

Kommunalt palliativt team (KPL)

 Her kan du finne informasjon om KPL

Trondheim kommunes palliative team er tilknyttet Avdeling Lindrende Behandling (5B). Dette er et palliativt tilbud til pasienter innlagt ved kommunens institusjoner og hjemmeboende, uavhengig av diagnose og alder.

Teamet er tverrfaglig sammensatt av lege og sykepleier. I tillegg deltar ergoterapeut eller fysioterapeut ved behov. Formålet er å bidra til best mulig livskvalitet for pasienten og deres pårørende i livets sluttfase, i samarbeid med helsepersonell ved kommunens institusjoner og de ulike sonene i hjemmetjenesten.

Prosjektsykepleier May Britt Overvik Nilssen kan kontaktes på telefon 948 37 517 (kl. 08.00-15.30) eller e-post may-britt.overvik.nilssen@trondheim.kommune.no.

Hvem jobber her?

Helsehuset er bemannet med enhetsleder, avdelingsledere, leger, sykepleiere/spesialsykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, fagutviklingssykepleier, merkantilt personell, økonom og portør.

I tillegg holder NTNU institutt for sykepleievitenskap, Edda legesenter og NTNU institutt for samfunnsmedisin til i samme bygg.

Andre helsehus i Trondheim Kommune:

Nidarvoll helsehus

Søbstad helsehus

Ønsker du å jobbe hos oss?

Vi er en stor enhet med rundt 250 ansatte og har stadig behov for dyktige medarbeidere, både fulltidsstillinger og faste helgestillinger. 

Informasjon om ledige stillinger i Trondheim kommune

Det er også mulig å sende åpen søknad til:

oya-helsehus.postmottak@trondheim.kommune.no

Brukerråd

Arne Silset
Skjetnemarkvegen 16 B
7081 Sjetnemarka
arne.silset@loqal.no 
Telefon 930 29 867

Anne-Marie Evjen
Havsteinflata 17 C
7021 Trondheim
kje-ae@online.no
Telefon 911 39 230       

Les mer om brukerråd i Trondheim kommune

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Øya helsehus, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Telefon 72 54 72 60

Adresse: Mauritz Hansens gate 2

E-post: oya-helsehus.postmottak@trondheim.kommune.no

Besøkende er velkommen både på dagtid og kveldstid. 

Sist oppdatert: 07.11.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001