Hjem Trondhjems hospital

Trondhjems hospital

Kontakt Trondhjems hospital

Kart og kontaktinfo

Om Trondhjems Hospital

Stiftelsen Trondhjems Hospital er en unik institusjon i norsk omsorgshistorie. Den har vært i kontinuerlig drift siden år 1277. 

Trondhjems Hospital er en ideell stiftelse som samarbeider nært med Trondheim kommune om ulike omsorgstjenester.

Vi vektlegger kulturopplevelser og aktivitet i tillegg til gode omsorgstjenester.

Tjenester

Hospitalet driver sykehjem, bokollektiv for demente, heldøgns omsorgsboliger, hjemmesykepleie, seniorleiligheter, aktivitetssenter for eldre, aktivitetssenter og avlastningstilbud for yngre personer med demenssykdom og Løkkan frivilligsentral. Vi har eget kjøkken som driver kafé og cateringvirksomhet. Vi eier også Hospitalskirken som det er knyttet en god del kulturell aktiviteter til, i tillegg til kirkelige handlinger.

Eiendomsdriften er en annen del av vår virksomhet. Vi har en rekke ulike boligtyper for utleie, og mange er øremerket for eldre leietakere.

Stiftelsens totale tilbud og mer informasjon om omsorgstjenester finner du på vår hjemmeside.

Omsorgstjenester og aktivitetstilbud for eldre

Sykehjem

 

Sykehjemmet har 50 enerom over fire etasjer. 10 plasser i 1. etasje har spesialiserte tjenester for personer med langtkomne nevrologiske lidelser. 

 

Bokollektiv

Bokollektivet har 19 sykehjemsplasser for eldre personer med demenssykdom og som har behov for skjermede omgivelser,

Omsorgsboliger

Kongens gate 72 består av 38 leiligheter med heldøgns omsorgstilbud. Leilighetene har ulik størrelse fra 31 til 54 m2 fordelt over fire etasjer. De fleste leilighetene har egen veranda, og alle etasjene har fellesareal for spise- og oppholdsrom.

Hjemmesykepleie

Beboerne i Hospitalets seniorboliger i Hospitalsløkkan 2-4 og 9-11 kan om nødvendig få hjemmesykepleie fra personell i Kongens gate 72.

Aktivitetssenter for seniorer

Tilbud om aktiviteter på dagtid. To dager er forbeholdt personer som har en demensdiagnose. Hospitalet har egen buss og sjåfør som henter og bringer til aktivitetstilbudet.

Aktivitets- og avlastningstilbud til yngre personer med demenssykdom

Trondhjem hospital gir tilbud til yngre personer med demenssykdom og deres pårørende. Du kan få flere ulike tilbud hos oss:

 • Aktivitetstilbud
 • Avlastningstilbud
 • Kartleggingsopphold
 • Korttidsplasser 
 • Læring og mestringstilbud
Lavollen aktivitetssenter

Lavollen aktivitetssenter gir tilbud til personer i en tidlig til moderat fase av demenssykdommen.

Åpningstider: Mandag- fredag klokken 09.00-14.00.

Hovedmål

Personene som deltar skal oppleve sosialt samvær, trygghet og mestring gjennom ulike typer fysiske, sosiale og kognitive aktiviteter. Lavollen aktivitetssenter ligger i et område i Bymarka som er tilrettelagt for fysisk aktivitet samt en rekke andre aktiviteter. Tilbudet disponerer egen bil og behjelpelig med transport. Innholdet i tilbudet styres av det ønsket og behovet som aktuelle deltakere har.

Hvordan få plass?

Tildeling foregår etter fastsatte kriterier og er vedtaksbasert.
Faktorer det legges vekt på er:

 • Diagnose, personen skal ha en demensdiagnose.
 • Grad av kognitiv svikt og demens, tilbudet er ment for personer som befinner seg i en tidlig til moderat fase av sin demenssykdom
 • Alder, tilbudet er ment for personer som får symptomer på demens før de er 65 år.
 • Fysisk og sosialt funksjonsnivå. Personen må kunne nyttiggjøre seg gruppebaserte tilbud, og sammensetning av brukere i grupper vil være en viktig faktor

Det er mulighet for individuell oppfølging i en startfase der målet er å fremme trivsel og trygghet i gruppe, samt i overgangsfaser mot annen oppfølging og andre tilbud. For å delta på aktivitetstilbud må det betales en egenandel som er satt til kroner 168,50 per dag.

Kontaktinformasjon 

E-post: Lavollen-Aktiv.Postmottak@trondheim.kommune.no.
Telefon: 902 70 468
Besøksadresse: Tømmerdalsveien 202, Trondheim

 Løkkanstua aktivitetssenter 

Løkkanstua aktivitetssenter gir tilbud til personer i en moderat fase av demenssykdommen.

Åpningstider: mandag, tirsdag, torsdag, fredag klokken 09.00-14.00 og onsdag klokken 14.00-19.00.

Hovedmål

Personene som deltar skal oppleve trygghet gode opplevelser og å opprettholde ferdigheter gjennom ulike typer fysiske, sosiale og kognitive aktiviteter.

 • Løkkanstua aktivitetssenter ligger i hagen på Trondhjems Hospital.
 • Tilbudet er behjelpelig med transport.
 • Innholdet i tilbudet styres av det ønsket og behovet som aktuelle deltakere har.

Tildeling foregår etter fastsatte kriterier og er vedtaksbasert.

Faktorer det legges vekt på er:

 • Diagnose, personen skal ha en demensdiagnose.
 • Grad av kognitiv svikt og demens, tilbudet er ment for personer som befinner seg i en tidlig til moderat fase av sin demenssykdom
 • Alder, tilbudet er ment for personer som får symptomer på demens før de er 65 år.
 • Fysisk og sosialt funksjonsnivå. Personen må kunne nyttiggjøre seg gruppebaserte tilbud, og sammensetning av brukere i grupper vil være en viktig faktor.

For å delta på aktivitetstilbud må det betales en egenandel som er satt til kroner 168,50 per dag.

Kontaktinformasjon

E-post: trondhjems-hosp.postmottak@trondheim.kommune.no.

Telefon: 94825960

Besøksadresse: Hospitalsløkkan 2-4, kart finner du i margen til høyre.

Østfløya

Østfløya gir tilbud om:

 • Fleksibel avlastning for pårørende
 • Korttidsopphold
 • Kartleggingsopphold

Østfløya ligger i hagen på trondhjems Hospital og består av fire to-roms leiligheter som er tilrettelagt med alle fasiliteter.

Tildeling foregår etter fastsatte kriterier og er vedtaksbasert. Faktorer det legges vekt på er

 • diagnose. Personen skal ha en demensdiagnose.
 • grad av kognitiv svikt og demens. Tilbudet er ment for personer som befinner seg i en tidlig til moderat fase av sin demenssykdom
 • alder. Tilbudet er ment for personer som får symptomer på demens før de er 65 år.
 • fysisk og sosialt funksjonsnivå. Personen må kunne mestre å bo i leiligheten og å tilkalle bistand etter behov.

E-post: trondhjems-hosp.postmottak@trondheim.kommune.no.
Telefon: 72 54 41 77
Besøksadresse: Hospitalsløkkan 2-4

Læring- og mestringstilbud:

Samtalegrupper

 • Samtalegrupper for ektefeller/samboere av personer med demenssykdom
 • Samtalegrupper for barn av personer med demenssykdom (alder 18-30 år)
 • Mestringsgrupper for personer med demenssykdom

Vi arrangerer mestringsgrupper for personer med demenssykdom, tema i gruppene vil være basert på de behov og ønsker deltakerne har rundt å leve med demenssykdom.

Undervisning

Vi arrangerer undervisning for personer med demenssykdom og deres pårørende.

Kontaktinformasjon

E-post: Lavollen-Aktiv.Postmottak@trondheim.kommune.no
Telefon: 902 70 468

Løkkan Frivilligsentral

Løkkan Frivilligsentral er en del av Stiftelsen Trondhjems Hospital. Frivillige fra sentralen er en viktig ressurs på de fleste aktiviteter enten som medhjelpere eller arrangører.

Løkkan Café og Catering

Trondhjems Hospital har eget kjøkken som tilbyr levering av varm middagsmat til beboere i omsorgsleiligheter i nærområdet. I tillegg leveres mat til en rekke barnehager.

Vi har også egen kafé som er åpen mandag til fredag fra 09.00 til 13.00. Her kan du få kjøpt lunsj eller middagsmat. Det er også mulig å kjøpe mat for å ta med hjem. Kaféen er for tiden stengt grunnet korona.

For catering, minnestunder og selskapsarrangement se kjøkkenets hjemmeside

Søk om plass

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du søke i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser helse- og velferdssenter

Priser for å bo på helse- og velferdssenter

Hvilke tilbud får du på helse- og velferdssenteret? 

Behandlingstilbud

For deg som er avhengig av regelmessig tilsyn eller døgnkontinuerlig hjelp, kan det være aktuelt å bo ved et av våre helse- og velferdssenter. Her er det flere alternativ: Sykehjem, omsorgsbolig eller bokollektiv. Enkelte helse- og velferdssenter gir særskilte tilbud til blant annet eldre innvandrere, yngre demente, personer med psykiske lidelser, psykisk utviklingshemmede og døvblinde. 

Hvis du har behov for korttidsopphold, kan helsehus være noe for deg. Snakk med helse- og velferdskontoret for å få tjenester tilpasset deg.

Dine rettigheter 

Du kan innrede med egne møbler og private gjenstander samt installere din egen telefon dersom du skal bo ved ett av våre helse- og velferdssenter over lengre tid.

Du kan forme din tilværelse som du ønsker så lenge det ikke det ikke går utover den behandlingen du får. Du må også ta hensyn til de andre som bor og oppholder seg i sykehjemmet.

Taushetsplikt

Alle ansatte ved sykehjemmet har taushetsplikt. Det vil si at de ikke kan gi informasjon om deg og din sykdom til utenforstående, dersom du ikke har gitt samtykke.  

Du har som hovedregel rett til å få vite hva legen skriver om deg i sykejournalen.

Klage

Dersom du mener det er kritikkverdige forhold ved sykehjemmet, kan du klage til fylkeslegen. Klagen skal først sendes til sykehjemmet og dersom du ikke får medhold, oversendes klagen til fylkeslegen.

Du har anledning til å be andre utenfor sykehjemmet om hjelp til å formulere klagen. Da må du i så fall gi et skriftlig samtykke som vedlegges klagen. Du kan også få hjelp og råd om dine rettigheter av ombud for helse, omsorg og oppvekst

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Aktvitører

Aktivitørene gir tilbud om aktivitet til brukere i kommunens helse- og velferdssenter og brukere i omsorgsboliger med utvidet hjelpebehov.

Aktiviteter:

 • Tilrettelegge for daglige/ukentlige aktiviteter
 • Tilrettelegge for større arrangement
 • Arrangere aktivitet i brukeres hjem/bolig
 • Arrangere aktivitet i fellesareal
 • Boveiledning

Aktivitørene samarbeider med blant annet aktivitetskoordinatorer, kulturverter, ansatte i helsehus, helse- og velferdssenter og omsorgsboliger, frivillige lag og organisasjoner og Trondheim Folkebibliotek.  

Bydelskafé

Flere av byens helse- og velferdssenter har egne bydelskaféer. Disse er åpne for alle. Her får du kjøpt god og rimelig mat; alt fra en enkel kopp kaffe med litt å bite i til en skikkelig middag. 

Infosenteret for seniorer

Infosenteret for seniorer er et tilbud for deg som er senior. Her vil du få informasjon om muligheter i seniortilværelsen, eller samtale om hverdagsliv og helse. Pårørende og helsepersonell kan også ta kontakt for råd, veiledning og informasjon.

Infosenteret for seniorer

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Kontaktinfo

Sist oppdatert: 25.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001