Hjem Tiller helse- og velferdssenter

Tiller helse- og velferdssenter

Kontakt Tiller helse- og velferdssenter

Se kart

Litt kort historie

Tiller helse- og velferdssenter åpnet i februar 2004. Senteret består av sykehjem, bofellesskap (sykehjem), omsorgsboliger og et aktivitetstilbud for seniorer. Vi har bydelskafe, frisør og fotpleier. Sentret har en egen aktivitør i 100% stilling. 

Trondheim kommune eier og drifter sentret, som ligger flott til med lett adkomst til friområder. Et fint utgangspunkt for turer med eller uten rullestol.

Tiller sykehjem er et toetasjes topp moderne sykehjem med 24 flotte og romslige enerom. Alle med egne funksjonelle bad. Sykehjemmet er rikt på hjelpeutstyr. Hvert rom har utgang til egen lufteveranda. Hver etasje har to fellesstuer som blir benyttet til sosialt samvær og fellesaktiviteter. I første etasje er det utgang direkte til en nydelig atrium.

Tiller bofelleskap er et to etasjes moderne bofellesskap med 10 store rom fordelt på to etasjer. Første etasje er forbeholdt yngre demente og andre etasje for rusmiddelavhengige. I første etasje er det utgang til egen sansehage. 

Tiller omsorgsboliger består av 30 borettslagsleiligheter. Av disse eier Trondheim kommune 9 leiligheter. I omsorgsboligen ytes hjemmesykepleie og heldøgns omsorg i hjemmet - tilsvarende sykehjemsplass. Vedtak på tjenester fattes av helse- og velferdskontoret. 

Aktivitetstilbudet for seniorer gir et dagtilbud til hjemmeboende eldre i området rundt sentret. Åpent mandag til og med fredag. Onsdag har aktivitetssentret senåpent. Fredag er forbeholdt demente.

Primærkontakt

Primærkontakten skal være et bindeledd mellom beboer/pårørende og resten av sykehjemmet. Denne har det overordnede ansvaret for pasienten. Pårørende som ønsker informasjon på epost, gir epostadressen til primærkontakten. 

Hovedkontakt og verge

Det er viktig for oss å ha én hovedkontakt som vi kan forholde oss til når det gjelder beboeren. Som regel er dette en i familien som kjenner bruker og dennes interesser godt. Dersom beboer er i stand til det, vil vi be han eller henne utnevne hovedkontakt.

Enkelte beboere trenger også en verge for å ivareta beboerens økonomiske interesser, og eventuelt bistand på andre aktuelle områder. Verge opprettes av fylkesmannen via søknad fra sykehjemslegen.

Se www.vergemal.no for utfyllende informasjon.

 

Daglige rutiner/måltider

Måltider er tilgjengelig i tidsrommet:

Frokost kl 09.00-11.00

Lunsj kl 12.00-13.00  

Middag kl 15.00-16.00        

Kaffe ca kl 16.30          

Kveldsmat kl 19.00-21.00       

Vi tilbyr 4 hovedmåltider per dag. Vi følger opp den enkelte individuelt, og foretar nødvendige tilpasninger ut ifra ønsker og faglige vurderinger og behov.

 

 

 

Vi har egen Facebook-side.

Facebook

Søk om plass

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du søke i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser helse- og velferdssenter

Priser for å bo på helse- og velferdssenter

Hvilke tilbud får du på helse- og velferdssenteret? 

Behandlingstilbud

For deg som er avhengig av regelmessig tilsyn eller døgnkontinuerlig hjelp, kan det være aktuelt å bo ved et av våre helse- og velferdssenter. Her er det flere alternativ: Sykehjem, omsorgsbolig eller bokollektiv. Enkelte helse- og velferdssenter gir særskilte tilbud til blant annet eldre innvandrere, yngre demente, personer med psykiske lidelser, psykisk utviklingshemmede og døvblinde. 

Hvis du har behov for korttidsopphold, kan helsehus være noe for deg. Snakk med helse- og velferdskontoret for å få tjenester tilpasset deg.

Dine rettigheter 

Du kan innrede med egne møbler og private gjenstander samt installere din egen telefon dersom du skal bo ved ett av våre helse- og velferdssenter over lengre tid.

Du kan forme din tilværelse som du ønsker så lenge det ikke det ikke går utover den behandlingen du får. Du må også ta hensyn til de andre som bor og oppholder seg i sykehjemmet.

Taushetsplikt

Alle ansatte ved sykehjemmet har taushetsplikt. Det vil si at de ikke kan gi informasjon om deg og din sykdom til utenforstående, dersom du ikke har gitt samtykke.  

Du har som hovedregel rett til å få vite hva legen skriver om deg i sykejournalen.

Klage

Dersom du mener det er kritikkverdige forhold ved sykehjemmet, kan du klage til fylkeslegen. Klagen skal først sendes til sykehjemmet og dersom du ikke får medhold, oversendes klagen til fylkeslegen.

Du har anledning til å be andre utenfor sykehjemmet om hjelp til å formulere klagen. Da må du i så fall gi et skriftlig samtykke som vedlegges klagen. Du kan også få hjelp og råd om dine rettigheter av ombud for helse, omsorg og oppvekst

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Aktvitører

Aktivitørene gir tilbud om aktivitet til brukere i kommunens helse- og velferdssenter og brukere i omsorgsboliger med utvidet hjelpebehov.

Aktiviteter:

  • Tilrettelegge for daglige/ukentlige aktiviteter
  • Tilrettelegge for større arrangement
  • Arrangere aktivitet i brukeres hjem/bolig
  • Arrangere aktivitet i fellesareal
  • Boveiledning

Aktivitørene samarbeider med blant annet aktivitetskoordinatorer, kulturverter, ansatte i helsehus, helse- og velferdssenter og omsorgsboliger, frivillige lag og organisasjoner og Trondheim Folkebibliotek.  

Bydelskafé

Flere av byens helse- og velferdssenter har egne bydelskaféer. Disse er åpne for alle. Her får du kjøpt god og rimelig mat; alt fra en enkel kopp kaffe med litt å bite i til en skikkelig middag. 

Infosenteret for seniorer

Infosenteret for seniorer er et tilbud for deg som er senior. Her vil du få informasjon om muligheter i seniortilværelsen, eller samtale om hverdagsliv og helse. Pårørende og helsepersonell kan også ta kontakt for råd, veiledning og informasjon.

Infosenteret for seniorer

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Tiller helse- og velferdssenter, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Diverse telefonnummer:

Sykehjem 1 etg: 72549411

Sykehjem 2 etg: 72549421

Bofellesskap 1 etg: 72549415

Bofellesskap 2 etg: 72549425

Omsorgsbolig: 72549414

Aktivitetstilbud: 72549410

Sist oppdatert: 25.06.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001