Havsteinekra helse- og velferdssenter

Havsteinekra helse- og velferdssenter

Kontakt Havsteinekra helse- og velferdssenter

Se kart

Velkommen til Havsteinekra!

Enheten har opprettet en egen Facebook-side hvor det blir lagt ut informasjon om arrangementer, daglige aktiviteter og masse bilder. Ta gjerne turen innom siden for å se hvordan vi har det både som beboer og ansatt!

Vi har alltid behov for nye kolleger, og ønsker deg velkommen til ett fagmiljø preget av høy kompetanse og godt humør! Se våre ledige stillinger her, husk å legge inn Havsteinekra i søkefeltet.

Informasjon

Havsteinekra helse- og velferdssenter er et kommunalt drevet senter. Vi er en enhet bestående av 

  • 24 sykehjemsplasser tilrettelagt for personer med demens 
  • 24 sykehjemsplasser tilrettelagt for personer med sansetap 
  • byomfattende hjemmetjeneste for døve og døvblinde
  • heldøgns omsorgsbolig for døve og døvblinde 
Kontaktinformasjon avdelinger

Telefon 1. etg. BLÅ 72 54 51 26 / GRØNN 72 54 51 27

Telefon: 2. etg. BLÅ 72 54 51 28 / GRØNN 72 54 51 29

Telefon omsorgsbolig 72 54 51 17

Havsteinekra helse-og velferdssenter ble åpnet våren 2007.  Vi har som mål å være en enhet som innehar spesialkompetanse i kommunen innen hørsels- og synshemninger, og demensomsorg.

Serviceerklæringen gir en overordnet informasjon om sykehjem i helse- og velferdssenter.

Enheten ligger landlig til og nær fine turområder. Ved senteret er det tilrettelagt områder for rullestolbrukere og for døvblinde. Senteret har også sansehage for gode sanseopplevelser, stor flott terrasse og en paviljong til avslapping og sosialt samvær.

Sykehjemmet gir et heldøgns omsorgstilbud og legger vekt på å skape et trygt, oversiktlig og forutsigbar miljø, der beboerne bevarer mest mulig av sine ressurser og mestringsevne. Vi har også tilknyttet to aktivitør, som arrangerer aktiviteter for beboerne.

Havsteinekra helse-og velferdssenter ble sertifisert som livsgledesykehjem i 2010. Her kan du lese mer om stiftelsen Livsglede for eldre.

Administrasjon og ledelse

Brukerråd ved Havsteinekra

Utvalget har som oppgave å fremme brukermedvirkning for brukere av tjenester ved Havsteinekra helse- og velferdssenter.

Brukerrådet er enhetens formelle organ for brukermedvirkning. Det er et rådgivende organ for enhetsleder i saker som angår tjenestetilbudet til enkeltpersoner. Det skal ikke behandle individsaker,tjenestetilbud til enkeltpersoner eller personalsaker.

Leder for brukerrådet er Hans Martin Hauge hans.martin.hauge@nrk.no

Besøksrutiner under korona

Les våre besøksrutiner som er utarbeidet på bakgrunn av Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Søk om plass

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du søke i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser helse- og velferdssenter

Priser for å bo på helse- og velferdssenter

Hvilke tilbud får du på helse- og velferdssenteret?

Behandlingstilbud

For deg som er avhengig av regelmessig tilsyn eller døgnkontinuerlig hjelp, kan det være aktuelt å bo ved et av våre helse- og velferdssenter. Her er det flere alternativ: Sykehjem, omsorgsbolig eller bokollektiv. Enkelte helse- og velferdssenter gir særskilte tilbud til blant annet eldre innvandrere, yngre demente, personer med psykiske lidelser, psykisk utviklingshemmede og døvblinde.

Hvis du har behov for korttidsopphold, kan helsehus være noe for deg. Snakk med helse- og velferdskontoret for å få tjenester tilpasset deg.

Dine rettigheter 

Du kan innrede med egne møbler og private gjenstander samt installere din egen telefon dersom du skal bo ved ett av våre helse- og velferdssenter over lengre tid.

Du kan forme din tilværelse som du ønsker så lenge det ikke det ikke går utover den behandlingen du får. Du må også ta hensyn til de andre som bor og oppholder seg i sykehjemmet.

Taushetsplikt

Alle ansatte ved sykehjemmet har taushetsplikt. Det vil si at de ikke kan gi informasjon om deg og din sykdom til utenforstående, dersom du ikke har gitt samtykke.  

Du har som hovedregel rett til å få vite hva legen skriver om deg i sykejournalen.

Klage

Dersom du mener det er kritikkverdige forhold ved sykehjemmet, kan du klage til fylkeslegen. Klagen skal først sendes til sykehjemmet og dersom du ikke får medhold, oversendes klagen til fylkeslegen.

Du har anledning til å be andre utenfor sykehjemmet om hjelp til å formulere klagen. Da må du i så fall gi et skriftlig samtykke som vedlegges klagen. Du kan også få hjelp og råd om dine rettigheter av ombud for helse, omsorg og oppvekst

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Aktvitører

Aktivitørene gir tilbud om aktivitet til brukere i kommunens helse- og velferdssenter og brukere i omsorgsboliger med utvidet hjelpebehov.

Aktiviteter:

  • Tilrettelegge for daglige/ukentlige aktiviteter
  • Tilrettelegge for større arrangement
  • Arrangere aktivitet i brukeres hjem/bolig
  • Arrangere aktivitet i fellesareal
  • Boveiledning

Aktivitørene samarbeider med blant annet aktivitetskoordinatorer, kulturverter, ansatte i helsehus, helse- og velferdssenter og omsorgsboliger, frivillige lag og organisasjoner og Trondheim Folkebibliotek.

Bydelskafé

Flere av byens helse- og velferdssenter har egne bydelskaféer. Disse er åpne for alle. Her får du kjøpt god og rimelig mat; alt fra en enkel kopp kaffe med litt å bite i til en skikkelig middag.

Infosenteret for seniorer

Infosenteret for seniorer er et tilbud for deg som er senior. Her vil du få informasjon om muligheter i seniortilværelsen, eller samtale om hverdagsliv og helse. Pårørende og helsepersonell kan også ta kontakt for råd, veiledning og informasjon.

Infosenteret for seniorer

Hjelp og støtte til deg som er pårørende

Finn informasjon om omsorgsstønad, avlastning, veiledning eller noen å snakke med.

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Havsteinekra helse- og velferdssenter, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 07.05.2021

A03-P1-EPI001