Dragvoll og Charlottenlund helse- og velferdssenter

Dragvoll helse- og velferdssenter

Kontakt Dragvoll og Charlottenlund helse- og velferdssenter

Se kart

Kontakt per telefon Dragvoll helse- og velferdssenter

Hovedtelefon nr: 72 54 84 40/72 54 84 57

1. etasje: 72 54 84 44

2. etasje: 72 54 84 50

Kontakt per telefon Charlottenlund helse- og velferdssenter

Hovedtelefon nr: 72 54 48 02

Avdeling Blå: 72 54 84 06

Avdeling Grønn: 72 54 84 08

Avdeling Rød: 72 54 84 11

Avdeling Gul: 72 54 84 13

Hvem er vi?

Dragvoll og Charlottenlund helse- og velferdssenter består av 2 hus:

Dragvoll HVS som ligger i flotte omgivelser på Dragvoll har utsikt utover Strinda og fjorden. Senteret åpnet i august 2013.

Charlottenlund HVS ligger på Charlottenlund (Yrkesskoleveien 21, 7058 Jakobsli) og vil flytte inn i nye lokaler på NYE Dragvoll HVS i 2023.

På Dragvoll er det er to sykehjemsavdelinger; avdeling 1. etg og 2. etg. Her bor 32 beboere i hver etasje. Beboerne har langtidsplasser med vedtak om heldøgns omsorg. Rommene er ferdig møblerte enerom med eget bad. Takheis i alle rom.

Hver avdeling er inndelt i 4 fløyer med 8 beboere i hver fløy. Hver fløy har egen felles stue og kjøkken.

På Charlottenlund bor det også 64 beboere. Det er det fire avdelinger fordelt på 2 etasjer med sykehjemsavdelinger.

Hver beboer har egen primærkontakt.

Hvor er vi?

Dragvoll sin besøksadresse er: Gamle Jonsvannsveg 51

Bussforbindelser: Holdeplasser er Høiseth, og Edvard Bulls veg ved Dragvoll NTNU på Dragvoll.

Bussforbindelser til Charlottenlund HVS: Holderplassen er Brundalen - Buss nummer 14 fra Strindheim/sentrum

Charlottenlund sin besøksadresse er: Yrkesskoleveien 21

Velkommen til oss!

Hva kan vi tilby på Dragvoll?

 • 2 sansehager og egen tursti rundt senteret
 • ett sanserom i hver etasje
 • sertifisert livsgledehjem
 • velferdsteknologi
 • felles storstue: "Opplevelsesrommet" som også kan leies. Ta kontakt på e-post for mer informasjon om utleie: dragvoll-helse.postmottak@trondheim.kommune.no
 • frisør og fotpleie på faste dager
 • helhetlig pasientforløp (felles kvalitetsstandard i Trondheim kommune)
 • engasjerte og kompetente ansatte

Informasjon til pårørende og beboere

Kontaktinformasjon Dragvoll HVS

Hovedtelefon nr: 72 54 84 40/57

1. etasje: 72 54 84 44

2. etasje: 72 54 84 50

E-postmottak: dragvoll-helse.postmottak@trondheim.kommune.no

Kontaktinformasjon Charlottenlund HVS

Hovedtelefon nr: 72 54 48 02

Avdeling Blå: 72 54 84 06

Avdeling Grønn: 72 54 84 08

Avdeling Rød: 72 54 84 11

Avdeling Gul: 72 54 84 13

E-postmottak: charlottenlund-helse.postmottak@trondheim.kommune.no

Beboerkonto og praktisk informasjon

Enheten oppretter en konto til beboeren om ønskelig. Denne opprettes gjennom kommunens bankforbindelse, som disponeres av fullmaktshavere på kontoret ved Dragvoll helse- og velferdssenter. Kontoen skal erstatte kontantbruk for småhandel til beboere.

Praktisk bruk av konto avtales mellom beboer/pårørende/verge og fullmaktshavere på kontoret.

For at enheten skal kunne forestå disponering har beboer/pårørende/verge ansvar for at det alltid finnes tilgjengelige midler til det løpende behovet. Det føres eget regnskap på beboerkontiene.

Ved spørsmål angående beboerkonto for beboere på Dragvoll HVS, ta kontakt med Eva Lagodmos på tlf 95 00 31 00 eller på epost: eva.lagodmos@trondheim.kommune.no

Ved spørsmål angående beboerkonto for beboere på Charlottenlund HVS, ta kontakt med Wenche Kristoffersen på tlf 95 70 97 29 eller på epost: wenche.kristoffersen@trondheim.kommune.no

Velkomsthefte med praktisk informasjon vedrørende merking av klær, vasking av tøy, primærkontakt, daglige rutiner osv. på Dragvoll helse- og velferdssenter leveres ut ved innflytting.

Aktiviteter

Vi har underholdning og aktiviteter gjennom hele året for våre beboere. Dette blir organisert av våre aktivitører. De fleste arrangementer vil foregå på dagtid. Pårørende som ønsker å delta på tilstelninger og arrangementer er hjertelig velkommen til det. Informasjon om aktiviteter vil komme på informasjonstavler på avdelingene, i inngangspartiet og vi sender ut sms til alle hovedpårørende om juletreff, sommerfest, mv.

Informasjon om dødsfall

I henhold til Trondheim kommunes regelverk skal rommet, som hovedregel, være tilgjengelig for ny beboer innen 24 timer etter dødsfall. Vi ber derfor om at alle eiendeler blir hentet og rommet ryddet så fort som mulig.

Skifteattest må foreligge før sykehjemmet kan utlevere den avdødes verdisaker (penger, smykker). Unntak er ektefelle.

Pårørende bestemmer selv hvilket begravelsesbyrå de vil benytte.

Lyst til å være frivillig hos oss? Du er velkommen

Vi trenger frivillige! Er du glad i å lese for andre? Har du lyst på en turvenn? Trives du med å gi til noen som trenger det?

Hvis du har lyst eller du vet om noen; ta kontakt på epost: dragvoll-helse.postmottak@trondheim.kommune.no eller telefon 72 54 84 40

Brukerrådet vårt

Vi ønsker er aktivt brukerråd som bistår vår enhet for god livskvalitet til de som bor hos oss.

Serviceerklæring

Serviceerklæring-hva kan du forvente av oss

Se Facebook-siden vår

Vår facebook side

Bilder

Pasient maler naturbildeTur på LianvannetDans på OpplevelsesstuaUng i jobb, på turTur til Voll GårdLivsgelde for eldreStiftelsen Livsglede for EldreLivsglede på OpplevelsesstuaPasient spiller shuffelboardBlomster i sansehagenPasienter maler påskeegg til påske Fra sansehagenKunst i det offentlige romBlomster utenfor Dragvoll HVSSansehageSykkeltur for ansatt og pasient

Besøksrutiner under korona

Les våre besøksrutiner som er utarbeidet på bakgrunn av Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Søk om plass

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du søke i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser helse- og velferdssenter

Priser for å bo på helse- og velferdssenter

Hvilke tilbud får du på helse- og velferdssenteret?

Behandlingstilbud

For deg som er avhengig av regelmessig tilsyn eller døgnkontinuerlig hjelp, kan det være aktuelt å bo ved et av våre helse- og velferdssenter. Her er det flere alternativ: Sykehjem, omsorgsbolig eller bokollektiv. Enkelte helse- og velferdssenter gir særskilte tilbud til blant annet eldre innvandrere, yngre demente, personer med psykiske lidelser, psykisk utviklingshemmede og døvblinde.

Hvis du har behov for korttidsopphold, kan helsehus være noe for deg. Snakk med helse- og velferdskontoret for å få tjenester tilpasset deg.

Dine rettigheter 

Du kan innrede med egne møbler og private gjenstander samt installere din egen telefon dersom du skal bo ved ett av våre helse- og velferdssenter over lengre tid.

Du kan forme din tilværelse som du ønsker så lenge det ikke det ikke går utover den behandlingen du får. Du må også ta hensyn til de andre som bor og oppholder seg i sykehjemmet.

Taushetsplikt

Alle ansatte ved sykehjemmet har taushetsplikt. Det vil si at de ikke kan gi informasjon om deg og din sykdom til utenforstående, dersom du ikke har gitt samtykke.  

Du har som hovedregel rett til å få vite hva legen skriver om deg i sykejournalen.

Klage

Dersom du mener det er kritikkverdige forhold ved sykehjemmet, kan du klage til fylkeslegen. Klagen skal først sendes til sykehjemmet og dersom du ikke får medhold, oversendes klagen til fylkeslegen.

Du har anledning til å be andre utenfor sykehjemmet om hjelp til å formulere klagen. Da må du i så fall gi et skriftlig samtykke som vedlegges klagen. Du kan også få hjelp og råd om dine rettigheter av ombud for helse, omsorg og oppvekst

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Aktvitører

Aktivitørene gir tilbud om aktivitet til brukere i kommunens helse- og velferdssenter og brukere i omsorgsboliger med utvidet hjelpebehov.

Aktiviteter:

 • Tilrettelegge for daglige/ukentlige aktiviteter
 • Tilrettelegge for større arrangement
 • Arrangere aktivitet i brukeres hjem/bolig
 • Arrangere aktivitet i fellesareal
 • Boveiledning

Aktivitørene samarbeider med blant annet aktivitetskoordinatorer, kulturverter, ansatte i helsehus, helse- og velferdssenter og omsorgsboliger, frivillige lag og organisasjoner og Trondheim Folkebibliotek.

Bydelskafé

Flere av byens helse- og velferdssenter har egne bydelskaféer. Disse er åpne for alle. Her får du kjøpt god og rimelig mat; alt fra en enkel kopp kaffe med litt å bite i til en skikkelig middag.

Infosenteret for seniorer

Infosenteret for seniorer er et tilbud for deg som er senior. Her vil du få informasjon om muligheter i seniortilværelsen, eller samtale om hverdagsliv og helse. Pårørende og helsepersonell kan også ta kontakt for råd, veiledning og informasjon.

Infosenteret for seniorer

Hjelp og støtte til deg som er pårørende

Finn informasjon om omsorgsstønad, avlastning, veiledning eller noen å snakke med.

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Dragvoll og Charlottenlund helse- og velferdssenter, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Telefon administrasjon: 72 54 84 40

Telefaks: 72 54 84 41

Epost: dragvoll-helse.postmottak@trondheim.kommune.no

Kontakt informasjon Dragvoll 1. etg

Telefon: 72 54 84 44/ 93 03 23 08
Avdelingsleder Ellen Persen
E-post: ellen.persen@trondheim.kommune.no

Kontakt informasjon Dragvoll 2. etg

Telefon: 72 54 84 50/ 91 67 28 56
Avdelingsleder Cathrine Enge
E-post: cathrine.enge@trondheim.kommune.no

Besøksadresse

Gamle Jonsvannsveien 51
7048 Trondheim

Postadresse

Trondheim kommune
Dragvoll helse- og velferdssenter
Postboks 2300 Torgarden
7004 TRONDHEIM

Org.nr.: 942110464

Bedriftsnr.: 899072162

Tk org.kode: 053750

Enhetsleder

Nina Svean - fra 23.08.2021
Telefon: 46 43 02 66
E-post: nina.svean@trondheim.kommune.no

Administrasjonen

Eva Lagodmos - konsulent
Telefon: 95 00 31 00
E-post: eva.lagodmos@trondheim.kommune.no

Tonje Fagervoll - sekretær
E-post: tonje.fagervoll@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 31.08.2021

A03-P1-EPI001