Hjem Charlottenlund helse- og velferdssenter

Charlottenlund helse- og velferdssenter

Kontakt Charlottenlund helse- og velferdssenter

Se kart

Velkommen til Charlottenlund helse- og velferdssenter

Vi ligger ca. 6 km øst for Trondheim sentrum i landlige omgivelser med store friområder. Det er gode bussforbindelser til Charlottenlund HVS. Hvis du kommer med bil er det parkering på oppmerkede plasser, eller rett over gata.

Vi har i dag 64 brukere fordelt på to etasjer. Hver etasje består av to fløyer med 16 brukere hver, med eget kjøkken midt i fløya på hver avdeling. Alle har enerom med eget toalett og dusj. I tillegg har hver fløy en fellesstue hvor pårørende kan trekke seg tilbake. Her har vi også andakt og gudstjeneste ved høytider. Aktivitøren bruker stua til ulike aktiviteter.    

Facebook-siden vår:

Charlottenlund helse- og velferdssenter

Søk om plass

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du søke i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser helse- og velferdssenter

Priser for å bo på helse- og velferdssenter

Hvilke tilbud får du på helse- og velferdssenteret? 

Behandlingstilbud

For deg som er avhengig av regelmessig tilsyn eller døgnkontinuerlig hjelp, kan det være aktuelt å bo ved et av våre helse- og velferdssenter. Her er det flere alternativ: Sykehjem, omsorgsbolig eller bokollektiv. Enkelte helse- og velferdssenter gir særskilte tilbud til blant annet eldre innvandrere, yngre demente, personer med psykiske lidelser, psykisk utviklingshemmede og døvblinde. 

Hvis du har behov for korttidsopphold, kan helsehus være noe for deg. Snakk med helse- og velferdskontoret for å få tjenester tilpasset deg.

Dine rettigheter 

Du kan innrede med egne møbler og private gjenstander samt installere din egen telefon dersom du skal bo ved ett av våre helse- og velferdssenter over lengre tid.

Du kan forme din tilværelse som du ønsker så lenge det ikke det ikke går utover den behandlingen du får. Du må også ta hensyn til de andre som bor og oppholder seg i sykehjemmet.

Taushetsplikt

Alle ansatte ved sykehjemmet har taushetsplikt. Det vil si at de ikke kan gi informasjon om deg og din sykdom til utenforstående, dersom du ikke har gitt samtykke.  

Du har som hovedregel rett til å få vite hva legen skriver om deg i sykejournalen.

Klage

Dersom du mener det er kritikkverdige forhold ved sykehjemmet, kan du klage til fylkeslegen. Klagen skal først sendes til sykehjemmet og dersom du ikke får medhold, oversendes klagen til fylkeslegen.

Du har anledning til å be andre utenfor sykehjemmet om hjelp til å formulere klagen. Da må du i så fall gi et skriftlig samtykke som vedlegges klagen. Du kan også få hjelp og råd om dine rettigheter av ombud for helse, omsorg og oppvekst

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Aktvitører

Aktivitørene gir tilbud om aktivitet til brukere i kommunens helse- og velferdssenter og brukere i omsorgsboliger med utvidet hjelpebehov.

Aktiviteter:

 • Tilrettelegge for daglige/ukentlige aktiviteter
 • Tilrettelegge for større arrangement
 • Arrangere aktivitet i brukeres hjem/bolig
 • Arrangere aktivitet i fellesareal
 • Boveiledning

Aktivitørene samarbeider med blant annet aktivitetskoordinatorer, kulturverter, ansatte i helsehus, helse- og velferdssenter og omsorgsboliger, frivillige lag og organisasjoner og Trondheim Folkebibliotek.  

Bydelskafé

Flere av byens helse- og velferdssenter har egne bydelskaféer. Disse er åpne for alle. Her får du kjøpt god og rimelig mat; alt fra en enkel kopp kaffe med litt å bite i til en skikkelig middag. 

Infosenteret for seniorer

Infosenteret for seniorer er et tilbud for deg som er senior. Her vil du få informasjon om muligheter i seniortilværelsen, eller samtale om hverdagsliv og helse. Pårørende og helsepersonell kan også ta kontakt for råd, veiledning og informasjon.

Infosenteret for seniorer

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Praktiske opplysninger

Adgang: Kl. 07.30-15.30 mandag til fredag og i helgene er de låst hele døgnet. Bruk porttelefon på venstre side ved hovedinngangen den vil til enhver tid være betjent.

Besøkstider: I utgangspunktet ingen begrensning i besøkstid, men det er ønskelig at det tas hensyn til tider ved morgenstell/kveldsstell og måltider, samt den enkeltes døgnrytme. Hvis besøkende ønsker å finne spesielt gode tidspunkter å komme på besøk, kan de spørre sin primærkontakt eller ringe avdelingen. Av hensyn til øvrige pasienter ber vi om at besøk tas mot på eget rom eller fellesstue.

Klær: Vi har eget vaskerom på huset, og vi vasker klærne dine om du ønsker det. De må da merkes godt. Det er praktisk for oss om du tar med hverdagstøy som tåler vask. Det kan forekomme at plagg kommer bort eller blir vasket feil.

Verdisaker: Vi anbefaler å ta med minst mulig verdisaker. Sykehjemmet tar ikke ansvar for dette. 

Rydding: Når beboere ved helse- og velferdssenter flytter eller går bort, er det viktig at pårørende eller andre som kan bistå, bidrar til at vedkommendes rom blir ryddet for personlige eiendeler. Av erfaring vet vi at dette kan være følelsesmessig belastende, og personalet ved sykehjemmet vil selvsagt i så stor utstrekning som mulig bistå til at rydding kan skje så skånsomt som mulig.

Klager: Vi vil gjerne ha tilbakemelding på forhold som ikke oppleves som tilfredsstillende ved enheten. Klager fra pårørende ønskes i utgangspunktet skriftliggjort og leveres til leder eller avdelingsleder. Primærkontakt hjelper deg gjerne med dette. Eller i postkasse ved inngangsdøra ved hovedinngangen.

Måltider: 

Vi har fire hovedmåltider, supplert med mellommåltid etter behov.

Kl. 09.00-09.30 Frokost

Kl. 12.00 Lunsj

Kl. 15.00 Middag

Kl. 19.00 Kveldsmat

Kl. 21.00 Tilbud om mellommåltid

Vi får maten fra produksjonskjøkkenet. Du kan lese om det her:

http://www.trondheim.kommune.no/produksjonskjokken/

 

Aktivitør - jobber i 100 prosent stilling ved sykehjemmet. I samarbeid med personalet i avdelingene, kulturenheten og frivillige, tilrettelegger aktivitøren daglig aktivitet individuelt og i grupper. Har aktivitet hver dag. 

  Konsert på fellesstua  Beboere og barnehagen lager kunst på veggen

Frisør - kommer en dag i uka. Personalet kan bestille time på vegne av beboerne.

Fotpleie - kommer hit jevnlig. Personalet kan bestille time på vegne av beboerne.

Lege: Ta kontakt med de ansatte om du ønsker kontakt med lege. 

Vi har samarbeid med Brundalen Tannklinikk (tlf. 73 19 18 00) som gir gratis behandling for beboere på sykehjemmet.

 

Brukerråd og verdigrunnlag

God brukerinnflytelse i en serviceinnstilt kommune.

Kommunen skal tilby best mulig tilpassede tjenester ut fra den standard og kvalitet bystyret har vedtatt og lovverket stiller krav om.

Et brukerråd består av brukere/representanter for brukere av en tjeneste, enhetsleder og ansatte ved tjenesten. Sammen jobber brukerrådet for at tjenesten til enhver tid skal være optimal. Dette vil en oppnå når det er et godt samspill mellom brukerne og fagfolkene. Det er summen av begge parters kompetanse kommunen vil utløse.

Brukerrådet er en arena for dialog, et sted for fruktbart samspill mellom alle parter. Her skal det utvikles synspunkter, erfaringer, verdier og fagkunnskap for at tjenestekvaliteten skal bli basert på et bredest mulig grunnlag. Og veien til kommunens øverste ledelse skal være kort.

Verdigrunnlag:

Trondheim kommune ønsker at følgende verdier skal ligge til grunn for all virksomhet ved helse- og velferdssenteret:

Trygghet

 • Du skal være trygg på at du mottar hjelp innen fem minutter etter å ha ringt på.
 • Personalet overholder avtaler med deg.
 • Du mottar hjelp fra personale med erfaring og utdanning.
 • Du skal ha en primærkontakt i avdelingen.
 • Helsepersonell har taushetsplikt.
 • Skriftlige anmerkninger fra deg eller dine pårørende følges opp av ledelsen
 • Du får legetilsyn ved behov.

Respekt

 • Personalet skal lytte til deg og forsøke å imøtekomme dine behov.
 • Personalet skal samarbeide med deg og dine pårørende og utarbeide et individuelt tilpasset tilbud.
 • Personalet skal bruke den tiltaleformen du ønsker.

Forutsigbarhet

 • Personalet ønsker en god dialog med bruker/pårørende for å utføre det avtalte tjenestetilbudet.
 • Innen 6 uker etter innkomst skal det være et samarbeidsmøte mellom bruker/pårørende og primærkontakt/fagkoordinator ved avdelingen.
 • Rutinene på avdelingen skal ikke styre brukernes hverdag.

Rett til et så aktivt og meningsfullt liv som mulig.

 • Etter eget ønske delta i hverdagslige gjøremål.
 • Å ha venner og familie på besøk
 • Å delta i hobbyaktiviteter, kulturelle og sosiale arrangementer.

Åpenhet

 • Personalet ønsker en god dialog med bruker og pårørende
 • Bruker har innsynsrett i egen journal
 • Personalet imøteser gjerne innspill fra bruker og pårørende for å gjøre tjenestetilbudet bedre.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Charlottenlund helse- og velferdssenter, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Hovedtelefon: 72 54 84 02

Avdelingsleder 1. etg: Brit Langli Hoem, telefon: 950 59 056,  brit.ronning.langli@trondheim.kommune.no

Avdelingsleder 2.etg: Tora Karlsen, telefon: 480 74 557,  tora-karoline.karlsen@trondheim.kommune.no 

Økonomi/ Merkantil: 72 54 84 03

Telefon til avdelingene:

1. etg:
Blå: 72 54 84 06
Grønn: 72 54 84 08


2. etg:
Rød: 72 54 84 11
Gul : 72 54 84 13

Sist oppdatert: 24.06.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001