Byneset og Nypantunet helse- og velferdssenter

Byneset og Nypantunet helse- og velferdssenter

Kontakt Byneset og Nypantunet helse- og velferdssenter

Se kart

Vi vektlegger følgende verdier: Trygghet, respekt, åpenhet, forutsigbarhet og kompetanse. Personalet medvirker til at alle beboere opplever å bli ivaretatt på en god måte.

Velkommen til oss!

Velkommen til Byneset og Nypantunet helse- og velferdssenter

Vi er en enhet som vektlegger trivsel for alle.

Vi er opptatt av å ha et godt samarbeid med frivillige og vi ser verdien av å ha et tett samarbeid med nærmiljøet.

I menyen til venstre vil du finne nyttig informasjon om oss og våre tjenester.

Se facebook for et innblikk i vår hverdag.

Byneset helse- og velferdssenter

Vi holder til i naturskjønne omgivelser på Spongdal, ca 15 minutter fra Heimdal sentrum.

Byneset helse- og velferdssenter består av sykehjem, omsorgsboliger, hjemmesykepleie, aktivitetstilbud for seniorer og en egen bydelskafe. Vi har et tett og godt samarbeid med Spongdal skole og barnehage. Lokalene benyttes ofte av bygdas lag og organisasjoner. Vi har også frisør og fotpleie på senteret.

Sykehjemmet har 30 store enkeltrom med egne bad, flott utsikt og tilrettelagt uteareal med flotte stier velegnet for alle.

En solskinnsdag i vakre omgivelser

Bråmyra 6 omsorgsboliger

Det er 30 omsorgsboliger og 16 seniorboliger tilknyttet Byneset helse- og velferdssenter. Ni av omsorgsboligene er kommunale. I omsorgsboligen ytes hjemmesykepleie og heldøgns omsorg i hjemmet - tilsvarende sykehjemsplass. Vedtak på tjenester fattes av helse- og velferdskontoret.

Spongdal hjemmetjeneste

Spongdal hjemmetjeneste har kontor ved Byneset helse- og velferdssenter. Sonen dekker et stort geografisk område bestående av Byneset, Leinstrand, Hestsjøen, Flakk og til Melhus.

Ansatte i hjemmetjenesten

Byneset aktivitetstilbud for seniorer

Byneset aktivitetstilbud for seniorer er et tilbud til hjemmeboende eldre på Byneset og omegn.

Brukerne blir hentet hjemme og kjøres til og fra dagtilbudet av fast sjåfør. Ved ankomst serveres frokost. Etter frokost foregår ulike aktiviteter og kulturelle arrangementer. Vi samles om dagens nyheter, quiz, trim, turer i og utenfor nærområdet og mye mer. Før hjemreise serveres middag.

Sosialt samvær

Nypantunet helse- og velferdssenter

Vi holder til i naturskjønne omgivelser på Leinstrand, ca 10 minutter fra Heimdal sentrum.

Nypantunet helse- og velferdssenter består av to etasjer med til sammen 34 rom med egne bad. Vi har en fin storstue som benyttes til aktiviteter og arrangementer. Ute har vi en tilrettelagt sansehage med beplantning, drivhus og gapahuk.

Vi har et tett og godt samarbeid med Nypvang skole og barnehage. Vi har også tilbud om frisør og fotterapeut på senteret.

Nypantunet helse- og velferdssenter

Hva kan vi tilby?

Vi som jobber på Byneset og Nypantunet helse- og velferdssenter har lang erfaring og høy kompetanse innen faget eldreomsorg, psykiatri, kreft og lindrende behandling. Vi ønsker at du til enhver tid skal føle trygghet og omsorg. Vi er stolte av å være sertifisert som et livsgledehjem.

Dette er noe av det vi kan tilby:

 • flotte hager og egen tursti rundt sentrene
 • velferdsteknologi
 • aktivitører
 • felles storstuer for sosialt samvær
 • brukerrådet arrangerer flere sosiale aktiviteter i løpet av året, blant annet sommerfest, juletilstelning med mer.
 • frisør og fotpleie
 • helhetlig pasientforløp (felles kvalitetsstandard i Trondheim kommune)
 • egen bydelskafe på Byneset helse- og velferdssenter.

Besøksrutiner under korona

Les våre besøksrutiner som er utarbeidet på bakgrunn av Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Søk om plass

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du søke i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser helse- og velferdssenter

Priser for å bo på helse- og velferdssenter

Hvilke tilbud får du på helse- og velferdssenteret?

Behandlingstilbud

For deg som er avhengig av regelmessig tilsyn eller døgnkontinuerlig hjelp, kan det være aktuelt å bo ved et av våre helse- og velferdssenter. Her er det flere alternativ: Sykehjem, omsorgsbolig eller bokollektiv. Enkelte helse- og velferdssenter gir særskilte tilbud til blant annet eldre innvandrere, yngre demente, personer med psykiske lidelser, psykisk utviklingshemmede og døvblinde.

Hvis du har behov for korttidsopphold, kan helsehus være noe for deg. Snakk med helse- og velferdskontoret for å få tjenester tilpasset deg.

Dine rettigheter 

Du kan innrede med egne møbler og private gjenstander samt installere din egen telefon dersom du skal bo ved ett av våre helse- og velferdssenter over lengre tid.

Du kan forme din tilværelse som du ønsker så lenge det ikke det ikke går utover den behandlingen du får. Du må også ta hensyn til de andre som bor og oppholder seg i sykehjemmet.

Taushetsplikt

Alle ansatte ved sykehjemmet har taushetsplikt. Det vil si at de ikke kan gi informasjon om deg og din sykdom til utenforstående, dersom du ikke har gitt samtykke.  

Du har som hovedregel rett til å få vite hva legen skriver om deg i sykejournalen.

Klage

Dersom du mener det er kritikkverdige forhold ved sykehjemmet, kan du klage til fylkeslegen. Klagen skal først sendes til sykehjemmet og dersom du ikke får medhold, oversendes klagen til fylkeslegen.

Du har anledning til å be andre utenfor sykehjemmet om hjelp til å formulere klagen. Da må du i så fall gi et skriftlig samtykke som vedlegges klagen. Du kan også få hjelp og råd om dine rettigheter av ombud for helse, omsorg og oppvekst

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Aktvitører

Aktivitørene gir tilbud om aktivitet til brukere i kommunens helse- og velferdssenter og brukere i omsorgsboliger med utvidet hjelpebehov.

Aktiviteter:

 • Tilrettelegge for daglige/ukentlige aktiviteter
 • Tilrettelegge for større arrangement
 • Arrangere aktivitet i brukeres hjem/bolig
 • Arrangere aktivitet i fellesareal
 • Boveiledning

Aktivitørene samarbeider med blant annet aktivitetskoordinatorer, kulturverter, ansatte i helsehus, helse- og velferdssenter og omsorgsboliger, frivillige lag og organisasjoner og Trondheim Folkebibliotek.

Bydelskafé

Flere av byens helse- og velferdssenter har egne bydelskaféer. Disse er åpne for alle. Her får du kjøpt god og rimelig mat; alt fra en enkel kopp kaffe med litt å bite i til en skikkelig middag.

Infosenteret for seniorer

Infosenteret for seniorer er et tilbud for deg som er senior. Her vil du få informasjon om muligheter i seniortilværelsen, eller samtale om hverdagsliv og helse. Pårørende og helsepersonell kan også ta kontakt for råd, veiledning og informasjon.

Infosenteret for seniorer

Hjelp og støtte til deg som er pårørende

Finn informasjon om omsorgsstønad, avlastning, veiledning eller noen å snakke med.

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Byneset og Nypantunet helse- og velferdssenter, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Telefonnummer til avdelingene

Byneset sykehjem 1. etg: 72 54 99 76

Byneset sykehjem 2. etg: 72 54 99 80

Aktivitetstilbud for seniorer: 72 54 99 68

Spongdal hjemmetjeneste: 91 11 25 36

Bråmyra 6 omsorgsboliger: 91 11 29 18

Nypantunet 1. etg: 72 54 34 38

Nypantunet 2. etg: 72 54 34 49

Sist oppdatert: 01.03.2021

A03-P1-EPI001