Hjem Botiltak og treffsted for psykisk helseInformasjon til pårørende

Informasjon til pårørende

Hvem er nærmeste pårørende?

En person (senere omtalt som bruker) kan ha mange pårørende. Det er kun nærmeste pårørende som har rett til å motta informasjon om brukeren og informasjon om tjenesten som brukeren mottar.

Nærmeste pårørende er som regel utpekt av brukeren selv, men kan også bli utpekt av helsepersonell dersom bruker ikke er i stand til å velge dette. 

 

Informasjon du har rett på:

Selv om bruker har nærmeste pårørende, er ikke det dermed sagt at personell ved tjenestestedet kan gi ut personspesifikk informasjon. Her må det foreligge samtykkeerklæring. Primærkontakt ved tjenestestedet er ansvarlig for at en slik samtykkeerklæring foreligger. Ta kontakt med tjenestestedet om noe er uklart her.

Selv om bruker ikke samtykker til informasjonsutveksling har du som nærmeste pårørende rett på informasjon og veiledning. Dette gjelder;

  • generell informasjon om rettigheter.
  • samarbeidspartnere til tjenestestedet.

  • vanlig praksis ved tjenestestedet.

  • informasjon om saksbehandling.

  • vanlig informasjon om psykiske lidelser og utfordringer knyttet til rusmiddelmisbruk.

Her finner du helsedirektoratets brosjyre om rettigheter for pårørende og nærmeste pårørende til pasienter med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer.

 

Tilbud for pårørende:

Det finnes flere tilbud du som pårørende innen psykisk helse og rus kan benytte deg av. Dette er tilbud som er åpne for alle som definerer seg som pårørende, også innen vår enhet. Ta gjerne kontakt med enhetens pårørendekoordinatorer dersom du trenger hjelp med å komme i kontakt med noen av instansene eller ønsker mer informasjon.

  • NKS veiledningssenter (Norske kvinners sanitetsforening) har tilbud for pårørende innen rus og psykiske lidelser i Midt-Norge. De kan bidra med blant annet samtaler, veiledning, informasjon og samarbeid med andre hjelpeinstanser. Tilbudet er livsnøytralt og ingen henvisning trengs. 

 

Selvivaretakelse:

For gode tips til hvordan man kan ivareta egen helse som pårørende anbefaler vi å ta en titt på nettsiden til Pårørendesenteret. Her finner man blant annet råd om hvordan man kan ta vare på seg selv og familien, og råd i møte med helsetjenesten. Siden inneholder også historier fra andre pårørende, og enkel forståelig oversikt over rettigheter.

Pårørendesenteret i Oslo har gitt ut en mestringsbok for pårørende, og skriver selv om boken: “Målet med boken er å gi deg noen nye perspektiver på situasjonen og tips til hva det kan være klokt å tenke på i møte med den som er syk, i møte med hverdagslivet, i møte med helsetjenestene og i møte med deg selv. “ Boken kan lastes ned her. 

 

Kontaktinformasjon:

Pårørendekoordinatorer botiltak og treffsted psykisk helse:

Birgit J. Tandstad:

Odrun Fikse

birgit.tandstad@trondheim.kommune.no

odrun.fikse@trondheim.kommune.no

Havsteinekra 6,

Telefon: 908 39 962

Mestringsteam,

Telefon: 468 18 534

Sist oppdatert: 24.01.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001