Helse- og overdoseteamet - oppsøkende virksomhet i byens gater

Enhet for rustjenester

Kontakt Enhet for rustjenester

Se kart

Tjenester vi tilbyr

Enhet for rustjenester gir tjenester til personer med rusavhengighet med/uten psykiske lidelser. Vi er en kompetanseenhet og har en nasjonal kompetanse innen overdosearbeid og kvinner og rus.

Enheten har mange tiltak:

 • Helse og overdoseteam med oppsøkende arbeid og egen helsestasjon
 • Gryta aktivitetssenter - et sted å være for mennesker i rusmiljøet
 • SAMUR - et samhandlingstiltak for unge rusmisbrukere
 • Private og kommunale utleieboliger med oppfølging av et ambulant team
 • Housing First som følger opp bostedsløse i ordinære kommunale boliger
 • Egne ROP-boliger
 • Eget botiltak for ungdom
 • Eget botiltak for damer
 • Akuttovernatting for damer
 • Se Rustjenester for mer info
 • Informasjon om nye pakkeforløp for psykisk helse og rus fra 01.01.2019

Avdelingsledere

Vivian Hovset, avdelingsleder Ungdomstiltak

Anita Mian, avdelingsleder Helseteamet

Nguyen Duy Dat, Avdelingsleder Uteteam

Trond Høili, avdelingsleder Botiltak voksne

Jobbe hos oss?

Enheten har stadig bruk for tilkallingsvikarer.

Er du interessert og over 25 år så ta kontakt med aktuell avdelingsleder

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Enhet for rustjenester, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 14.06.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

pd0mdwk0002C3