Kvalifiseringssenteret for innvandrere - INN

Kontakt Kvalifiseringssenteret for innvandrere - INN

Se kart

Om Kvalifiseringssenter for Innvandrere - INN

INN bistår flyktninger som blir bosatt i Trondheim. Gjennom et lovfestet introduksjonsprogram skal de lære seg det nødvendige for å kunne bli selvhjulpne i norsk samfunns- og arbeidsliv. Introduksjonsprogrammet kan ha en varighet på inntil 24 måneder og avsluttes når den enkelte person er grunnleggende kvalifisert. Dette kjennetegnes gjennom å ha startet på utdanning ut over grunnskole og/eller å ha kommet ut i lønnet arbeid, heltid eller deltid.

INN koordinerer kommunens arbeid med flyktningene mens de er i introduksjonsprogrammet. Vi samarbeider med utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere, offentlige virksomheter og frivillige organisasjoner i arbeidet med å kvalifisere hver enkelt deltaker i introduksjonsprogrammet.

INN har et INNsatssenter som du finner i 1. etasje i Trondheimsporten. Senterets oppgave er å bidra til å få gi deltakere i introduksjonsprogrammet aktiviteter og tilbud slik at de snarest mulig blir aktive i det lokale samfunnslivet.

Nyheter - Hva er aktuelt?

Satsingsområder og prosjekt

Mentorprogram INN

Mentorprogram INN tilbys til introduksjonsdeltakerne med medbrakt høyere utdanning, som anses å ha høy motivasjon og ressurser. Trainee’ene som tas inn i prosjektet får et spesialtilpasset og intensivt løp med spesielt tett oppfølging både fra intern prosjektleder og ekstern fag-mentor som fasiliterer tilknytning til det aktuelle fagfeltet.

Les om Avin fra mentorprogrammet som fikk fast jobb.

Ønsker du eller din virksomhet å bli en del av mentornettverket og bidra til at flyktninger får brukt sine ressurser i en relevant jobb?

Les mer om mentorprogrammet og det å være mentor her.

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Emilie Selstad for et uforpliktende møte: emilie.carin.selstad@trondheim.kommune.no

Kvalifisering i bedrift

Prosjektet Kvalifisering i bedrift er et samarbeid mellom INN, ISS Facility Services og NAV. Deltakerne i prosjektet vil bli tilbudt opplæring i bedriften innen renholdsfag, mat/kantine/kokk eller driftsoperatører. Under opplæringen vil deltakerne få tett oppføling av en bedriftsveileder.

Målet for kvalifiseringsløpet er fagbrev for den enkelte. Veien til fagbrev vil enten følge et praksiskandidatløp, fagbrev i jobb eller modulbasert opplæring.

Viktige enheter og samarbeidspartnere for INN

Flerkulturelt informasjons- og dialogsenter (FIDS)

FIDS arbeider først og fremst med det vi kan kalle vanskelige integreringsspørsmål. Vi har fokusert mye på hvordan foreldre kan bli gode foreldre her i Trondheim. Det er nødvendig å ha mye kunnskap om Norge, Trondheim og om hvordan vårt samfunn fungerer for å kunne leve et bra liv her.

  • Vi ønsker å være en møteplass for kontakt, dialog, informasjon og samarbeid mellom myndigheter og innvandrermiljøene i Trondheim.
  • Vi vil legge til rette for at brukere kan påvirke valg av tema som senteret skal arbeide videre med.
  • Vi er et supplement til eksisterende tjenester og skal henvise til korrekt instans.
  • Vi har fokus på holdningsskapende og forebyggende informasjonsarbeid.
  • Vi vil diskutere inkludering, helsespørsmål, likestilling, skole-hjemsamarbeid, familie, tvang, ekstrem kontroll osv.
  • Vi kan tilby møtelokaler til bruk for våre samarbeidsparter.

Åpningstid: Mandag til fredag 09.00-15.00

Adresse: Munkegata 19, 7013 Trondheim. 2. etasje. Inngang fra Munkegata.

www.trondheimdialogsenter.no

Røde Kors Trondheim

Du kan besøke Røde Kors Trønderlag sine nettsider her: www.rodekors.no. Mer informasjon kommer.

Fribyordningen

Les mer om ordningen og våre fribyforfattere

Hundrevis, om ikke tusenvis, av forfattere over hele verden er fengslet eller opplever forfølgelse fordi de benytter seg av ytringsfriheten. Fribynettverket ICORN, International Cities of Refuge Network, ble opprettet for å kunne tilby forfattere et fristed, hvor de kan arbeide og uttrykke seg uten å bli sensurert eller trenge å frykte for sitt liv.

Trondheim har vært friby og medlem av ICORN siden 2004, og venter sin sjette fribyforfatter i 2020. Byen er vertskap for fribyforfatteren i en periode på tre år. Dette innebærer blant annet at vedkommende og hans/hennes eventuelle familie skaffes et sted å bo og at det ordnes med alt som skal til for å bosette seg her. Trondheim kommunes kvalifiseringssenter for innvandrere, INN, har ansvar for dette arbeidet.

INN har også en fribykoordinator som sørger for kontakt med byens kulturliv generelt og forfattermiljøet spesielt. Koordinatoren fungerer også som rådgiver i introduksjonsprogrammet, hvor forfatteren får opplæring i norsk, gis arbeidsmuligheter som utøvende forfatter og får hjelp og veiledning gjennom integreringsprosessen.

For at en person skal komme inn under fribyordningen, må han/hun ha en viss litterær produksjon og beviselig være truet eller forfulgt i sitt hjemland på grunn av sitt litterære virke. Definisjonen inkluderer forfattere av både skjønnlitterære og faglitterære verk, redaktører, oversettere, forleggere, journalister og tegneserietegnere.

Trondheims fribyforfattere

Personvernerklæring

Personvernerklæring for Kvalifiseringssenter for innvandrere - INN

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kvalifiseringssenteret for innvandrere - INN, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 15.06.2021

A03-P1-EPI001