Hjem Trondheim eiendom
Klatrestativ ved Lade skole

Trondheim eiendom

Kontakt Trondheim eiendom

Se kart

Trondheim eiendom har eieransvaret for kommunale bygninger som skoler, barnehager, helse- og velferdssentre, helsehus, kultur- og administrasjonsbygg,  og  ansvaret for utvikling og gjennomføring av nye byggeprosjekter og større rehabiliteringer- og ombygninger av eksisterende bygninger.

De kommunale enhetene er leietakere hos Trondheim eiendom. I tillegg har Trondheim eiendom ansvaret for ca. 4 000 boliger i egne eide bygninger, borettslag, sameier og stiftelserI alt utgjør dette mer enn 1 000 000 m2 i eide bygninger. I tillegg det innleid ca 250 000 m2 til bruk for kommunale tjenester. Det er 580 ansatte i Trondheim eiendom.

Enhetens ansvar

 • Planlegging og gjennomføring av den daglige forvaltning og drift av bygninger kommunen eier
 • Planlegging og gjennomføring av renholdstjenester i kommunale og innleide bygninger
 • Planlegging og gjennomføring av vedlikehold
 • Utbygging har ansvar for utvikling av gjennomføring av nye byggeprosjekter, større rehabiliteringer og ombygginger i eksisterende bygninger. Miljøstrategi for bygg 2018 - 2022
 • Byggteknisk fagstab som har spisskompetanse innenfor flere fagfelt
 • Forvaltning, drift og vedlikehold i ca. 4000 utleieboliger kommunen disponerer. Informasjon om kommunale utleieboliger finner du her

 

Hele virksomheten ledes av direktøren og er organisert i seks fagområder. Lederne for disse utgjør sammen med direktøren ledelsen.

 

Ledelsen og avdelingene

 • Byggteknisk stab
 • Bygningsdrift
 • Forvaltningsstab
 • Renhold
 • Utbygging
 • Vedlikehold

Aktuelle byggeprosjekter

Byggeprosjekter under oppføring

For utbyggere: prosjektanvisninger og kravspesifikasjoner

Trondheim eiendom sine anvisninger og kravspesifikasjoner finnes her

KTR Tilbud - skjema

Nyheter og informasjon

Pris

Trondheim Eiendom, avdeling Renhold - Årets IA-virksomhet 2018
 
Dette er noe av hva juryen sa....

Dette er en virksomhet som har stor fokus på fleksibilitet for sine ansatte. Dette gjenspeiler seg blant annet i gode muligheter til å planlegge egen arbeidsdag.  Arbeidsplassens fleksibilitet viser seg også i oppfølgingen av ansatte der fokus er at «alle kan bidra med noe» og avdelingsgrenser er bevegelige når det for eksempel gjelder ansattes behov for å gjøre andre oppgaver i perioder. Virksomheten har turt å ta noen kontroversielle valg når det gjelder organisering. Alle områdelederne har byttet område og har gjennomgått felles opplæring som sikrer lik praksis. Dette har ført til en «ny start» både for ledere og ansatte, og har skapt en ny dynamikk på arbeidsplassen som har bidratt til at gamle uhensiktsmessige mønstre brytes.  Årets IA-virksomhet har innsett at stolthet over egen jobb og arbeidsplass er vesentlig for jobbmotivasjon. Dette har de operasjonalisert gjennom en stor satsning på digitalisering. Tanken har vært at det skal være interessant og gøy å bruke digitale verktøy.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Trondheim eiendom, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Bygningsadministrasjon 72 54 02 00

trondheim-eiendom.postmottak@trondheim.kommune.no 

Boligadministrasjon 72 54 02 88

bolig.trondheim-eiendom@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 07.10.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001