Hjem MiljøenhetenFaktaark om natur, miljø og helse

Faktaark om natur, miljø og helse

Kommunen publiserer faktaark med kortfattet informasjon om mange forskjellige natur-, miljø- og helsetema.

Faktaarkene er laget som nettsider og i nedlastbare PDF-versjoner. Disse kan benyttes fritt. 

Trondheim Municipality publishes fact sheets on various environmental and public health topics.  Currently we have two fact sheets available in English: "Gastroenteritis in nurseries and afterschool activities" (SFO) and "Conjunctivitis in nurseries and afterschool activities (SFO)." (The Fact sheets can be downloaded from the links below).

 Nr. Fagområde og tittel Oppdatert 
  Miljørettet helsevern og forurensning  
 

Barns miljø i skoler og barnehager

 
 66 Anbefalinger om når syke barnehagebarn bør holdes hjemme Mai 2014
 52 Barnehager på tur - sikkerhet og hygiene Juni 2015
 16 Brennkopper i barnehager og skoler Desember 2013
 15 Eng. Conjunctivitis in nurseries and afterschool activities Mars 2016
 68 Dyrehold i barnehager og skoler, barns kontakt med dyr  Desember 2015
 13 Eng. Gastroenteritis in nurseries and afterschool activities (SFO) May 2014
 12 Hygiene i barnehager og skoler Juni 2015
 51 Internkontroll i skoler og barnehage  Januar 2015
 60 Kulde og små barn  Januar 2016
 67 Matallergi hos barn i barnehager og skole Mars 2016
 38 Miljøkrav for skoler og barnehager, -ytre miljø  September 2014
 13 Omgangssyke i barnehager og skoler Mai 2014
 53 Skoler og SFO på tur –sikkerhet og hygiene Juni 2015
 14 Stellerutiner i barnehager  Mai 2009
 15 Øyekatarr i barnehager og skoler  Mars 2016
 55 Åpen barnehage – melding i henhold til forskrift om miljørettet helsevern  Desember 2008
 71 Risikovurderinger i barnehager og skoler Desember 2017
  Skjema - vedlegg til faktaark nr. 71 Desember 2017
 

Forurenset grunn

 
 63 Håndtering av forurenset grunn  April 2016
 50 Håndtering av rene masser  August 2017
 65 Jordforurensning på nye lekeområder September 2014
 49 Nedgravde oljetanker (Se nettsiden om nedgravde oljetanker) Januar 2014
 

Forurensning fra veitrafikk

 
69 Anleggstrafikk: Hvordan hindre tilgrising av veg  
 

Inneklima

 
 11 Inneklima: Muggsopp  Oktober 2006
 

Skadedyr

 
 37 Rotter  Desember 2015
 

Miljøinformasjon, miljøtips, prosjekter

 
 4 Gjenbrukshuset i Trondheim  2019
 6 Miljøtips i sykehjem  2006
  Naturforvaltning  
 

Planter

 
 57 Tromsøpalme og kjempebjørnekjeks. Hjelp oss å bli kvitt dem Mars 2015
 

Dyr

 
 32 Bever  Februar 2015
 31 Elg  Oktober 2015
 27 Flaggermus  Mars 2014
 28 Grevling  Juli 2015
 29 Hønsehauk 2006 
 33 Kornkråke 2006
 21 Måker Oktober 2015
 30 Skogsfugl  Oktober 2015
 

Friluftsliv

 
 34  Ferdsel og oppførsel i skogen 2007
 

Biologisk mangfold - naturområder

 
   (Faktaarkene kan fås ved henvendelse til Miljøenheten)  
   Apoteket - Lauglolia  
   Bekkedaler på Byneset   
   Bekkedaler på Leinstrand   
   Byneset Høgstein - Hangervåttan - Hangerslettmyra - Høstadmyra   
   Edellauvskog på Byneset   
   Estenstadmarka   
   Gaulosen   
   Hasselbakken - Være   
   Høgstein - Flakk   
   Ilabekken - Turning a problem into a resource   
   Ilabergan - Geitfjellet - Trolla   
   Ilavassdraget  
   Ladehalvøya   
   Leangen - Rotvoll  
   Leinøra - Kuøra  
   Leira - Tverreggen - Kambrekka - Tomsetåsen Eklesspannet - Kvammen  
   Munkholmen - Havna - Nedre Leirelva  
   Nidelva Nidarø - Sluppen   
   Nidelva - Sluppen - Øvre Leirfoss   
   Skogområder i Bynesmarka   
   Tillermarka  
   Vikelva - Vikerauntjønna - Litlvatnet  
   Viltkorridor i Leirelva  
   Viltkorridor Ringvål - Skjøla  
   Volløya - Stavsengan  

  

Sist oppdatert: 29.08.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001