Hjem Miljøenheten
Sommerstemning med sommfugl. kløver og bie

Miljøenheten

Kontakt Miljøenheten

Se kart

Aktuelt 

Oljeutfasing

Miljøenheten

Miljøenheten er en enhet på byutviklingsområdet som har et bredt arbeidsområde innen forvaltning, tilsynsoppgaver, rådgiving, strategisk, forebyggende, handlings- og holdningsskapende arbeid.

Anne Sissel Næss er konstituert Miljøsjef i kommunen og vi er ca. 50 ansatte med mye kompetanse.  

Trondheim kommune har nylig vedtatt en klimaplan der visjonen er at "Trondheim kommune skal være en internasjonal foregangskommune for utvikling av gode klima og miljøløsninger".

Miljøenheten er i sentrum av dette arbeidet. I tillegg overvåker vi og analyserer miljøtilstanden i kommunen, arbeider med holdningsskapende arbeid, tilsyn, rådgiving og forvaltning innen klima, forurensing, miljørettet helsevern, natur og kulturminner (Byantikvaren). Vi er også kommunens landbruksmyndighet. 

Miljøenheten ønsker å bidra til en god byutvikling som tar miljøspørsmål på alvor, og som legger til rette for at andre offentlige og private aktører kan ta  sin del av det globale miljøansvaret.  

Avdelinger på Miljøenheten

Informasjon om natur, miljø, klima og helse

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Miljøenheten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 29.10.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001