RENVANN

Vannrør

Gravefri fornyelse av drikkevannsledninger

Norsk vannsektor står ovenfor en stor utfordring de kommende tiårene; fornyelse av ledningsnettene som forsyner Norge med drikkevann. Hvordan kommunene løser denne samfunnsutfordringen vil ikke bare påvirke dagens generasjon nordmenn, men også fremtidige generasjoner.

"Fornyer vi nok?" er det spørsmålet som stadig stilles. Og er løsningene vi benytter oss av gode nok til å løse problemene?

Dialogkonferansen er starten på en prosess der Trondheim kommune og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune går sammen for å finne fremtidens løsning for gravefri fornyelse av drikkevannsledninger som vil redusere lekkasjer og ledningsbrudd, og bidra til å øke fornyelsestakten. Denne typen prosjekt, som er finansiert av Norges Forskningsråd, er basert på det man kaller førkommersielle innovative anskaffelser, hvor hensikten er å få faglige innspill fra et bredt spekter av fagfolk og fagområder.

Basert på resultatene fra dialogkonferansen vil vi gå inn i dialog med hver enkelt som er interessert i å tilby en type løsning. Om det viser seg at dialogkonferansen og oppfølging av denne er en suksess vil vi søke Forskningsrådet om penger til et hovedprosjekt. I et eventuelt hovedprosjekt vil leverandører få mulighet til å få dekket kostnader for å utvikle prototyper av løsninger som vil testes ut i piloter.

Vi håper det er av interesse for dere å delta på konferansen. Vi håper på deltagelse fra mange forskjellige fagområder og bakgrunner. Et bredt spekter av innspill vil på sikt gi de beste løsningene.

Se vedlegg for utvidet informasjon om dialogkonferansen.

Tidspunkt: 15. oktober, kl. 10.00-16.00
Sted: Velferdsetaten i Oslo.
Adresse: Storgata 51

Sist oppdatert: 20.09.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001