Reklamefinansierte bymøbler og bysykkel i Trondheim

Reklamefinansierte bymøbler

Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommunen og Statens Vegvesen har i felleskap inngått en kontrakt med Clear Channel Norway AS om levering og vedlikehold av reklamefinansierte bymøbler. Kontrakten løper fra 2018 til 2032.

Tilbudet finansieres av reklame på busskur, bysykkelstasjoner og skjerm på bysykkelen, i tillegg til brukerbetaling. Det skal leveres 340 busskur første avtaleår med en økning til 400 i år 2025. I tillegg skal alle metrobusskurene driftes av Clear Channel. 

Antall bysykler som leveres er 750 og det blir 67 stasjoner. I tillegg skal det leveres 6 gatetoalett i avtaleperioden. Gatetoalettene er etablert ved Samfundet, på Trondheim Torv, i Ilaparken, ved Bakke bru, i Fjordgata ved Nordre og på Skansen.

Prosjektleder for ordningen er Åse Karen Søreng, e-post ase-karen-volden.soreng@trondheim.kommune.no.

Oppdager du skader eller feil på gatetoalett eller busskur, skal det meldes til monitoring@clearchannel.no.

Dersom du i anleggsprosjekter kommer i berøring med eksisterende leskur, bysykkelstasjoner eller gatetoalett, skal det opprettes kontakt med eier/drifter. 

Trondheim Bysykkel

Bysykkelsesongen 2021 åpner 7. april. Antall sykler er nå 750 og det er 64 stasjoner. I 2021 vil det bli åpnet tre nye stasjoner; Tempe, Holtermanns veg 1 og Rosendal.

Den nye ordningen startet opp våren 2018 og i løpet av 2018 økte antall tilgjengelige bysykler og antall stasjoner utover sommeren og høsten. Over 100.000 sykkelturer ble gjennomført i 2018. Bysyklene har blitt veldig populære, og i 2019 passerte antall bysykkelturer 357.000 og vi kunne registrere hele 17.659 unike brukere av bysykkelen.

Sesongen 2020 ble spesiell. På grunn av koronasituasjonen startet ikke bysykkelsesongen før 27. mai. Mindre folk i byen på grunn av korona, tekniske utfordringer og kort sesong forklarer at antall bysykkelturer gikk ned til 137.952 denne sesongen.

Vi anbefaler alle bysyklister å kjøpe dagpass eller sesongabonnement ved å laste ned appen fra appstore/playstore. I appen får du oversikt over ledige sykler og stasjoner i nærheten mens du er på farten. All informasjon du trenger om bysykkelordningen finner du på nettsidene til Trondheim Bysykkel.

Bysykler i Trondheim

UIP Trondheim Bysykkel AS er operatøren som eier, utvikler og driver bysykkeltjenesten i Trondheim. Dette gjøres på oppdrag fra Clear Channel Norway AS, og UIP skal blant annet sørge for at riktig mengde sykler er på rett sted til rett tid av døgnet. Hvis det er noe som ikke fungerer eller hvis du har innspill til bysykkelordningen, tar du direkte kontakt med Trondheim Bysykkel.

Les mer om bysykkelen på trondheim2030.no.

Sist oppdatert: 24.03.2021

A03-P1-EPI001