Hjem KommunalteknikkKunngjøring søknad dispensasjon rensekrav

Kunngjøring søknad dispensasjon rensekrav

Kunngjøring – søknad fra Klæbu kommune om dispensasjon fra gjeldende rensekrav for utslipp av urenset kommunalt avløpsvann fra Ostangen renseanlegg til Nidelva.

Klæbu kommune skal avvikle Ostangen avløpsrenseanlegg og pumpe alt avløpsvann til Høvringen avløpsrenseanlegg i Trondheim. Renseanlegget skal erstattes av en pumpestasjon og eksisterende anlegg må derfor gjennom en ombygging. Kommunen søker derfor om en dispensasjon fra krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser (jf. kap. 14 i forurensningsforskriften) for byggeperioden. Anslått byggestart er satt til januar 2021, med en anleggsperiode på 3-5 måneder.

Søknaden ligger ute til offentlig ettersyn i Klæbu og Trondheim kommuner samt hos Fylkesmannen i Trøndelag. Elektronisk utgave av søknaden blir lagt ut på nettsiden til Fylkesmannen i Trøndelag.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden oversendes på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no eller til Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer innen 14. august 2019.

Sist oppdatert: 03.07.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001