Hjem KommunalteknikkAvfallsplan 2018-2030

Avfallsplan 2018-2030

Avfallsplan for Trondheim kommune 2018–2030 skal danne grunnlag for overordnet og langsiktig styring og tilrettelegging av avfallshåndtering i Trondheim kommune.

Formannskapet har vedtatt å legge avfallsplanen ut til høring og offentlig ettersyn. 

Saksframlegg i formannskapet 15. januar 2019, sak 6/19.

Saksprotokoll med flertallsmerknad fra formannskapet 15. januar 2019, sak 6/19.

Høringsbrev datert 22. januar 2019.

 

Høringsutkastene:

Høringsutkast for avfallsplan for Trondheim kommune 2018-2030.

Høringsutkast for avfallsplan for Trondheim kommune 2018-2030. Kortversjon.

 

Frist for innspill: 10. mars 2019.

Innspill sendes på epost: kommunalteknikk.postmottak@trondheim.kommune.no

eller post:

Trondheim kommune
Kommunalteknikk
Postboks 2399 Torgarden
7004 Trondheim

Forside avfallsplan 2018-2030

Sist oppdatert: 16.01.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001