Hjem Laugsand og Buran helse- og velferdssenter

Laugsand og Buran helse- og velferdssenter

Kontakt Laugsand og Buran helse- og velferdssenter

Se kart

Laugsand HVS

Senteret består av sykehjem og omsorgsboliger med beboere som får vanlig hjemmesykepleie og med heldøgns omsorg.

Senteret ligger i Thomas von Westens gate 32. Vi har tilgang til fine utearealer på baksiden av bygget, og det er kort vei til sentrum med gode bussforbindelser.

Det er 24 enkelt rom ved sykehjemmet med eget toalett og bad.

Det er ikke bestemte besøkstider, pårørende er alltid velkommen.

Når man kommer på besøk er det ønskelig at man bruker rommene.

Har man noe man føler man kan bidra med som pårørende, er man hjertelig velkommen til det :)

Vi har både frisør og fotpleier som kan benyttes av beboerne på sykehjemmet og boligene.

Gjestehybel

Vi har egen gjestehybel som er tilgjengelig for pårørende å benytte om de kommer på besøk og trenger overnattingsplass. Det koster et mindre beløp å leie denne, avdelingsleder Hilde Strand 957 09 205, hilde.strand@trondheim.kommune.no kan kontaktes for nærmere informasjon.

Bydelskafe Laugsand

 

Kaféen er åpen alle hverdager unntatt lørdager mellom 10.30 og 16.00. Søndager er åpningstiden 11.00-16.00. Den er åpen for alle, og har mange besøkende og er svært populær også blant beboere i nærmiljøet. Mange av beboerne i omsorgsboligene kjøper seg middag i kafeen og spiser i samvær med andre. For mange er det et godt alternativ til å få mat brakt på døren som man spiser alene hjemme. Det er også mye aktiviteter og underholdning av forskjellig slag på kafeen, følg med på oppslagstavla for mer informasjon.

Det er anledning til å leie lokalene i kafeen til selskaper, minnesamvær og liknende. Om ønskelig kan også maten bestilles i forbindelse med slike arrangementer. Ta kontakt på telefon 72 54 21 95 for nærmere informasjon.

Buran helse- og velferdssenter

Buran er et sykehjem med 26 store enkeltrom med egne bad.

Sykehjemmet som ligger i 2. etasje har fem mindre stuer med tilhørende veranda. I 1. etasje er det et større rom som kan lånes av både pårørende og beboere. Snakk med personalet, så hjelper de deg med. Det er mulighet til å få innlagt egen telefon på enerommene. Dette må beboer og pårørende bekoste og ordne selv.

Det er ikke bestemte besøkstider, pårørende er alltid velkommen.

Vi har små stuer , så det er ønskelig at man primært bruker rommene når man er på besøk.

Om det er noe pårørende ønsker å bidra med på avdelingen er man hjertelig velkommen til det :)

Fotpleier og frisør har egen salong i 1. etasje og er åpne for alle ved senteret. Personalet er behjelpelig med timebestilling.

Telefon til avdelingsleder: 72 54 48 45

Sykehjemslege og tannpleie

Sykehjemslege kommer en gang i uken til sykehjemmene.

Tannpleier fra Lade tannklinikk har tilsyn av tennene til beboerne på begge sykehjemmene gang i året.

Livsgledehjem

Vi er stolte av å være sertifiserte Livsgledehjem, Buran har vært med fra starten i 2009 og Laugsand ble sertifisert i 2014. Vi har ansatt aktivitører i 100% stilling på begge sykehjemmene. Vi har et tett samarbeid med frivillighetssentralen og Kirkens Bymisjon. De brukes til for eksempel turvenner, servering av mat og samtalepartner til våre beboere.

Vi får besøk av prest fra menigheten jevnlig, og det kommer folk utenfra og underholder på kafeen. Den kulturelle Spaserstokken har også faste arrangementer i kafeen. Oppslag om disse blir hengt opp på tavlene.

Brukerråd

Brukerrådet er en arena for dialog; et sted for fruktbart samspill mellom alle parter.

Brukerrådet er et rådgivende organ for enhetsleder. Brukerrådet skal behandle og gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet og innhold , og brukere og ansatte som grupper, men ikke som enkeltpersoner.

På brukerråd deltar enhetsleder sammen med en eller flere av sine medarbeidere.

Brukerrådet ved Laugsand og Buran helse- og velferdssenter

Her skal det utvikles synspunkter, erfaringer, verdier og fagkunnskap for at tjenestekvaliteten skal bli basert på et bredest mulig grunnlag. Og veien til kommunens øverste ledelse skal være kort.

Facebook

Besøk gjerne vår Facebook-side.

Søk om plass

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du søke i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser helse- og velferdssenter

Priser for å bo på helse- og velferdssenter

Hvilke tilbud får du på helse- og velferdssenteret? 

Behandlingstilbud

For deg som er avhengig av regelmessig tilsyn eller døgnkontinuerlig hjelp, kan det være aktuelt å bo ved et av våre helse- og velferdssenter. Her er det flere alternativ: Sykehjem, omsorgsbolig eller bokollektiv. Enkelte helse- og velferdssenter gir særskilte tilbud til blant annet eldre innvandrere, yngre demente, personer med psykiske lidelser, psykisk utviklingshemmede og døvblinde. 

Hvis du har behov for korttidsopphold, kan helsehus være noe for deg. Snakk med helse- og velferdskontoret for å få tjenester tilpasset deg.

Dine rettigheter 

Du kan innrede med egne møbler og private gjenstander samt installere din egen telefon dersom du skal bo ved ett av våre helse- og velferdssenter over lengre tid.

Du kan forme din tilværelse som du ønsker så lenge det ikke det ikke går utover den behandlingen du får. Du må også ta hensyn til de andre som bor og oppholder seg i sykehjemmet.

Taushetsplikt

Alle ansatte ved sykehjemmet har taushetsplikt. Det vil si at de ikke kan gi informasjon om deg og din sykdom til utenforstående, dersom du ikke har gitt samtykke.  

Du har som hovedregel rett til å få vite hva legen skriver om deg i sykejournalen.

Klage

Dersom du mener det er kritikkverdige forhold ved sykehjemmet, kan du klage til fylkeslegen. Klagen skal først sendes til sykehjemmet og dersom du ikke får medhold, oversendes klagen til fylkeslegen.

Du har anledning til å be andre utenfor sykehjemmet om hjelp til å formulere klagen. Da må du i så fall gi et skriftlig samtykke som vedlegges klagen. Du kan også få hjelp og råd om dine rettigheter av ombud for helse, omsorg og oppvekst

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Aktvitører

Aktivitørene gir tilbud om aktivitet til brukere i kommunens helse- og velferdssenter og brukere i omsorgsboliger med utvidet hjelpebehov.

Aktiviteter:

  • Tilrettelegge for daglige/ukentlige aktiviteter
  • Tilrettelegge for større arrangement
  • Arrangere aktivitet i brukeres hjem/bolig
  • Arrangere aktivitet i fellesareal
  • Boveiledning

Aktivitørene samarbeider med blant annet aktivitetskoordinatorer, kulturverter, ansatte i helsehus, helse- og velferdssenter og omsorgsboliger, frivillige lag og organisasjoner og Trondheim Folkebibliotek.  

Bydelskafé

Flere av byens helse- og velferdssenter har egne bydelskaféer. Disse er åpne for alle. Her får du kjøpt god og rimelig mat; alt fra en enkel kopp kaffe med litt å bite i til en skikkelig middag. 

Infosenteret for seniorer

Infosenteret for seniorer er et tilbud for deg som er senior. Her vil du få informasjon om muligheter i seniortilværelsen, eller samtale om hverdagsliv og helse. Pårørende og helsepersonell kan også ta kontakt for råd, veiledning og informasjon.

Infosenteret for seniorer

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Laugsand og Buran helse- og velferdssenter, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Buran: Frostaveien 2C, telefon: 72 54 48 45
Avdelingsleder Ane Volle, telefon 900 32 406

Laugsand: Thomas von Westens gate 32, telefon 72 54 21 70
Avdelingsleder hjemmetjenesten Hilde Strand, telefon 957 09 205
Avdelingsleder sykehjem Julie Giske, telefon 475 17 757

Sist oppdatert: 30.08.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001