Kulturprisen

Om Trondheim kommunes kulturpris

Trondheim kommunes kulturpris gis til enkeltpersoner, institusjoner eller organisasjoner som har utmerket seg ved fremragende innsats innen kultursektoren.

Statuetten ”Go`dagen” laget av billedkunstneren Tone Thiis Schjetne.

Kulturprisen går til to kandidater. Den ene prisen tildeles en representant fra det profesjonelle kunst- og kulturområdet, og den andre prisen tildeles en fra fritidskulturlivet.

De to prisvinnerne får hver sin utgave av statuetten ”Go`dagen”, laget av billedkunstneren Tone Thiis Schjetne - i tillegg til et pengebeløp som fra 2020 er 35 000 kroner per prisvinner.

Pristildelingen har lange tradisjoner. Prisen ble delt ut første gang i 1977, da til forfatteren Kristian Kristiansen.

Utdelingen skjer i Olavshallen i januar hvert år, under Trondheim symfoniorkester & operas nyttårskonsert. Det er ordføreren og kommunaldirektør for kultur, næring og idrett som foretar overrekkelsen.

Prisvinnerne velges av en komité som formannskapet oppnevner for hver valgperiode.

Foreslå kandidater til kulturprisen

Det er anledning for alle å sende inn forslag på kandidater.

Frist for å sende inn forslag på kandidater til Trondheim kommunes kulturpris for 2021 er 17. oktober 2021. Forslagene må begrunnes. Ubegrunnede forslag avvises.

Forslag sendes pr epost til kultur.postmottak@trondheim.kommune.no. Skriv "Kulturpris 2021" i emne-felt.

Forslag kan også sendes pr post til:

Trondheim kommune
v/kommunaldirektør for kultur og næring
Postboks 2300 Torgard
7004 Trondheim

Konvolutten merkes "Kulturprisen 2021".

Ved spørsmål, ta kontakt med Roald Birkelund (seniorrådgiver i rådmannens fagstab) på tlf. 95 26 33 52, eller send epost til adressen ovenfor.

Les mer om kulturprisen på Wikipedia

Sist oppdatert: 13.09.2021

A03-P1-EPI001