Hjem KlimaKlimaplan og klimaarbeidKlimaplanen: Bygg og anlegg

Klimaplanen: Bygg og anlegg

Heimdfal VGS Foto: SkanskaNye Heimdal Videregående skole som har plass til 1140 elever, er et nullutslippsbygg som produserer mer energi enn det trenger selv. Foto: Skanska.

Sektormål 

Trondheim by

  • I 2020 er direkte klimagassutslipp fra bygg og anlegg 75 % lavere enn i 1991.
  • I 2030 er direkte klimagassutslipp fra bygg og anlegg 80 % lavere enn i 1991.
  • I 2030 er stasjonær energibruk i bygg og anlegg på samme nivå som i 2013 (ca 3,5 tWh). Dette tilsvarer en 20 % reduksjon i forbruk per person.

Delmål: 1) Trondheim vil ha full utfasing av bruk av fyringsolje i boliger og næringsbygg innen 2020. 2) Det skal etableres forbilledlige områder for energi- og klimavennlige bygg og bydeler, også nullutslippsområder, i Trondheim.

Trondheim kommunes egen virksomhet

  • Klimafotavtrykket til større investeringsprosjekter i Trondheim kommune skal reduseres med 30 % i forhold til sammenlignbare referansebygg.
  • Trondheim kommune skal redusere energibruken per kvadratmeter i egen bygningsmasse med 7 % i perioden 2017-2020

Strategier 

Trondheim by

  • Etablere et samarbeidsforum med arbeidstittel ” Klimapakke for by og bygg” - et samarbeidsforum for oljeutfasing, energieffektivisering og klimavennlig områdeutvikling. Verktøy er kommunikasjon, innovasjon, nettverksbygging og næringsutvikling.

Trondheim kommunes egen virksomhet

  • Trondheim kommune skal arbeide for en klimanøytral eiendomsportefølje og utvikle helhetlige løsninger for bygg, energi og transport som bidrar til klimavennlig byutvikling.
  • Gjennomføre pilotprosjekter og utvikle strategier og tiltak for å redusere klimafotavtrykket til kommunale anlegg og infrastruktur innen 2020.

Kontaktperson, Bygg og anlegg

Chin-Yu Lee

Telefon: 901 97 323

E-post:
chin-yu.lee@trondheim.kommune.no

Aktuelt 

Nettsider for arbeidet med klimaplanen

Kommunens klimaside  

På kommunens klimaside finner du lenker til informasjon om kommunens klimaarbeid og klimavennlige tiltak i Trondheim.

Sist oppdatert: 02.10.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001