Hjem Helseplattformen

Helseplattformen

Helseplattformen skal anskaffe og innføre ny, felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge.

For første gang skal det etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister. 

Etableringen av ett felles journalsystem for Midt-Norge berører til sammen over 40 000 ansatte i kommuner, i sykehus og i det private, og 720 000 innbyggere. 

For Trondheim kommune innebærer dette at dagens fagsystemer innenfor helse- og velferd (Gerica), helsestasjon/skolehelsetjeneste (HsPro) og legevakt, flyktningehelsetjeneste og fengselshelsetjeneste (System-X), fases ut, og en ny felles journalløsning ser dagens lys i midten av oktober 2021. Da vil rundt 9000 ansatte få et nytt arbeidsverktøy. 

Helseplattformen eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune. Alle kommunene i Møre og Romsdal og Trøndelag har opsjonsavtale knyttet til Helseplattformen.

29.august 2019 sa et enstemmig bystyre i Trondheim ja til å utløse sin opsjon og gå inn på eiersiden i Helseplattformen AS.  

Det er opprettet et lokalt innføringsprosjekt i kommunen med flere delprosjekt for å forberede en innføring. Prosjektleder er Tor Erling Evjen. 

Mange ansatte både i Trondheim kommune og andre midt-norske kommuner er engasjert i arbeidet med å sette opp løsningen sammen med Helseplattformen AS og den amerikanske leverandøren Epic. 

Den nye løsningen forventes å være klar til bruk høsten 2021/vinteren 2022.

Mer informasjon om Helseplattformen: 

Kontaktpersoner

Tor Erling Evjen, prosjektleder

Klara Borgen, rådmannens fagstab

Sist oppdatert: 04.11.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001