Hjem Handlingsplan mot støy 2018-2023

Handlingsplan mot støy 2018-2023

Ny handlingsplan for 2018-2023 er vedtatt

Handlingsplan mot støy 2018-2023 ble vedtatt av bystyret 04.10.18.

Den forrige versjonen av handlingsplanen er nå revidert på bakgrunn av siste støykartlegging, som ble gjort i 2017. Dette i henhold til krav gitt i forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy. Resultatene fra strategisk støykartlegging finnes på kommunens nettsider om støysituasjon og støysonekart for Trondheim.

Ansvaret for støykartlegging og utarbeidelse av handlingsplan med tiltak mot støy, ligger hos støykildeeiere (Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen, Trondheim Bydrift, Bane NOR og Gråkallbanen). Trondheim kommune har hatt ansvar for å koordinere utarbeidelsen av en felles handlingsplan mot støy på bakgrunn av innspill fra kilde-eierne. 


 

Vedlegg 1: Notat fra støykartlegging 2017, Trondheim kommune 

Vedlegg 2: Innspill til handlingsplan mot støy 2018-2023 for Trondheim -vegtrafikkstøy, Statens vegvesen

Vedlegg 3: Rapportering på vegtrafikkstøy for Trondheim. Bydrifts innspill til handlingsprogram mot støy 2018-2023, Trondheim Bydrift 

Vedlegg 4:  Støyhandlingsplan for jernbanen i Trondheim 2018-2023. Bane NOR SF 

Vedlegg 5:  Handlingsplan støy Gråkallbanen, Boreal Bane AS 

Vedlegg 6:  Støysonekart 

Vedlegg 7:  Støyutsatte skoler, barnehager og institusjoner 

Vedlegg 8:  Forurensningsforskriften, Minstekrav til handlingsplaner

 

Forrige handlingsplan mot støy, 2013-2018

Sist oppdatert: 02.09.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001