Hjem Enhet for fysioterapitjenester

Enhet for fysioterapitjenester

Kontakt Enhet for fysioterapitjenester

Se kart

Fysioterapitjenester i kommunen

Hvis du har skadet deg eller av andre grunner har nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få hjelp av en fysioterapeut.

Fysioterapitjenesten i din bydel gir tilbud til:

  • barn som trenger oppfølging på helsestasjon, i barnehage eller på skole
  • barn, voksne og eldre som har behov for oppfølging av fysioterapeut i hjemmet
  • beboere på institusjon

Dersom du ønsker hjelp fra en fysioterapeut kan du selv ta kontakt med oss. Din fastlege, sykehus eller andre kommunale tjenesteytere (for eksempel hjemmetjenesten eller skolehelsetjenesten) kan henvise deg eller kontakte oss på dine vegne, dersom du gir fullmakt til dette. 

Se her for mer informasjon om våre tjenester. 

Kontaktinformasjon/henvendelser for barn og unge under 18 år

Heimdal bydel

Telefon: 481 17 439

Besøksadresse Industriveien 7

 

Lerkendal bydel

Telefon: 481 50 131 

Besøksadresse Valøyveien 12

 

Midtbyen bydel

Telefon: 481 37 475 

Besøksadresse Havsteinekra 2

 

Østbyen bydel

Telefon: 916 72 424 

Besøksadresse Frostaveien 2c

 

Lurer du på hvilken bydel du tilhører? Søk opp din bostedsadresse her.

Henvisningsskjema til Enhet for fysioterapitjenester for barn og ungdom 

Kontaktinformasjon/henvendelser for voksne over 18 år

Heimdal bydel

Telefon: 916 72 474

Besøksadresse: Industriveien 7

 

Lerkendal bydel

Telefon: 481 29 858 

Besøksadresse: Valøyveien 12

 

Midtbyen bydel

Telefon: 976 11 566

Besøksadresse: Havsteinekra 2

 

Østbyen: bydel

Telefon: 481 79 826

Besøksadresse: Frostaveien 2c

 

Lurer du på hvilken bydel du tilhører? Søk opp din bostedsadresse her. 

Henvisningsskjema til Enhet for fysioterapitjenester for voksne og eldre

 

Fysioterapitjenester på fysikalske institutt

Fysioterapeuter med kommunal avtalehjemmel inngår som en del av kommunens helsetilbud. Dersom du har behov for fysioterapi på et fysikalsk institutt, tar du kontakt med det instituttet du selv ønsker.

  Kontaktinformasjon til fysikalske institutt

Se oversikten over fysikalske institutt her.

 

Friskliv og mestring

Friskliv og mestring er et kommunalt helsetilbud for deg som ønsker å styrke din helse, endre levevaner eller lære å leve med helseutfordringer. 

Les mer om vårt tilbud her.

Henvisning til Friskliv og mestring

Henvisning til Friskliv og mestring for barn og unge

Henvisning til Friskliv og mestring for voksne

Forskningssamarbeid

Enhet for fysioterapitjenester er involvert i forskning og samarbeider blant annet med NTNU og Universitetet i Oslo om forskningsprogrammet FYSIOPRIM som involverer alle deler av fysioterapitjenesten.

Publikasjoner og kliniske retningslinjer fra FYSIOPRIM

Kliniske retningslinjer fra FYSIOPRIM

Retningslinjer for premature

Retningslinjer for spedbarnsasymmetri

Retningslinjer for barneplattfot

Retningslinjer for inntåing

Retningslinjer for tågange

Forskningsartikler fra FYSIOPRIM

Protokollartikkel FYSIOPRIM - beskrivelse av design og metoder for utvikling av databasen

Utvikling av retningslinjer for kunnskapsbasert barnefysioterapi i primærhelsetjenesten

Beskrivelse av barn og voksne som får oppfølging av kommunalt ansatte fysioterapeuter i Trondheim kommune

Pasienter hos privatpraktiserende fysioterapeuter i primærhelsetjenesten

Neck motion, motor control, pain and disability: A longitudinal study of associations in neck pain patients in physiotherapy treatment

Evidence for a general stiffening motor control pattern in neck pain: a cross sectional study

Mechanisms controlling human head stabilization during random rotational perturbations in the horizontal plane revisited

Bevegelse, motorisk kontroll og psykologiske faktorer ved nakkesmerte

Ryggstudie publisert i SPINE

Andre publikasjoner fra FYSIOPRIM

Fagkronikk om spedbarnsasymmetri fra Fysioterapeuten 3/19

Omtale på NTNUs medisin- og helseblogg fra januar 2019

Omtale i forskning.no fra januar 2019

Oppslag i Fysioterapeuten 03.01.19

Fysioterapeuter i primærhelsetjenesten - hva gjør vi egentlig?

Oppslag i adressa september 2016

Hverdagsmestring

Enhet for fysioterapitjenester er aktivt med i Trondheim kommunes satsing på hverdagsmestring. Dette er et samarbeidsprosjekt som startet i 2012 mellom hjemmetjenesten, helse- og velferdskontoret og enheter for ergo - og fysioterapitjenester. Her ønsker vi å støtte hjemmeboende i å mestre egen hverdag og bidra aktivt til at flest mulig skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Hverdagsmestring

 Her finner du mer informasjon om hverdagsmestring og arbeidsformene tidlig innsats og hverdagsrehabilitering.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Enhet for fysioterapitjenester, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

E-post: postmottak.fysioterapitj@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 29.07.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001