Hjem Forurenset grunn i plansaker

Forurenset grunn i plansaker

For områder med antatt forurenset grunn anbefaler kommunen en egen bestemmelse som sikrer rett håndtering av forurenset grunn i plansaker.

Områder med påvist eller antatt forurenset grunn 

For områder med påvist eller antatt forurenset grunn anbefaler kommunen en egen bestemmelse som sikrer rett håndtering av forurenset grunn i plansaker.

Trondheim kommunes nettsider om bygging og graving i forurenset grunn og Miljødirektoratets faktaark M-813/2017 beskriver eksempler på aktiviteter som kan ha forurenset grunnen. I tillegg har kommunen laget et aktsomhetskart for forurenset grunn som en hjelp til å vurdere forurensningssituasjoner på et område.

Du kan også lese mer om forurenset grunn i bygge og gravesaker på Miljøkommune.no.

Har du spørsmål kan du kontakte Miljøenheten i Trondheim kommune.

Forslag til bestemmelser

Følgende bestemmelse foreslås for områder hvor det er eller kan være forurenset grunn:

“Med søknad om tiltak skal det følge tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn etter forurensningsforskriftens kapittel 2. Alternativt må dokumentasjon av at grunnen ikke er forurenset vises fram for forurensningsmyndigheten. Tiltak kan ikke igangsettes før dokumentasjon eller tiltaksplan er godkjent av forurensningsmyndigheten.”

Bestemmelser i Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel setter bestemmelser om bygging på nedlagte kommunale avfallsdeponi. Bestemmelse § 26.1 sier at:

“Bygninger over søppelfylling/deponi angitt i kommunens forvaltningsbase ”Aktsomhet forurenset grunn” må være tette uten innlekkasje av gass fra grunnen. I disse områdene tillates ikke etablering av nye boliger eller annen følsom bebyggelse.”

Sist oppdatert: 27.02.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001