Hjem Folkehelseloven

Folkehelseloven

I januar 2012 trådte folkehelseloven i kraft. Formålet med loven er at den skal "bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller, folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse."

Trondheim kommune har en oversikt over folkehelseutfordringene i kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel gir føringer for tiltak og oppfølging av folkehelseutfordringene, som går på tvers av sektorer i kommunen.

Sist oppdatert: 26.02.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001