Hjem Enhet for ergoterapitjeneste

Enhet for ergoterapitjeneste

Enhetens administrasjon: tlf. 908 07 352

Besøksadresse: Erling Skakkesgate 40, 7004 Trondheim

Kontakt Enhet for ergoterapitjeneste

Se kart

Enhetens tjenester

Kontaktinformasjon til den enkelte tjeneste trykk på lenkene under

Ergoterapi   

Hjelpemiddelteknikere

Infosenteret for seniorer

Livsglede for hjemmeboende eldre

Rehabiliteringsteamene

Ressurssenter for demens

Åpne aktivitetstilbud for seniorer/Aktivitetskoordinatorer

Persaunet aktivitetssenter 

Tjenestekvalitet 

Arbeidsform og åpningstid

Våre medarbeidere gir tjenester hjemme hos deg eller der du oppholder deg på dagtid, mandag - fredag. Du og dine pårørende kan også møte oss i våre lokaler.

Vår åpningstid er 08.00 - 15.30, men spesielle avtaler kan også gjøres utover dette tidsrommet.

Tjenestene våre er gratis med unntak av enkelte kurstilbud.

Serviceerklæring

Mål med tjenestene våre er å 

 • Fremme helse og muligheter til å mestre hverdagen ut fra dine forutsetninger og ønsker.
 • Sikre god samhandling og kvalitet på tjenestetilbudet ditt. 

Hvem får tjenesten

 • Barn og ungdom, voksne og eldre som står i fare for eller som har helseutfordringer, sykdom eller skade som påvirker mestring av dagliglivet.
 • Vi gir informasjon og veiledning til pårørende og andre tjenester. 

Vi tilbyr

 • Individuell oppfølging 
 • Kurs, gruppetilbud, informasjon og veiledning.

Se nærmere beskrivelse under hver av våre tjenester.

Hva kan du forvente av oss

 • At du blir møtt med respekt, blir hørt og at du medvirker i utforming av eget tjenestetilbud.
 • At vi er tilgjengelige og yter likeverdige tjenester med høy faglig kvalitet.
 • At du får informasjon om når du får tjenesten og din rett til å klage.

 Hva forventer vi av deg

 • At du medvirker ut fra egne forutsetninger i utforming av tjenestetilbudet.
 • At du gir oss tilbakemelding om din opplevelse av tjenestetilbudet.

Gratis tjenester

Alle våre tjenester er gratis med unntak av enkelte kurs og gruppetilbud som har en avgift for å dekke materiell og enkel servering.

Ris og Ros 

Gi tilbakemelding direkte til vår medarbeider eller kontakt enhetsleder.

 

Brukerråd

Våren 2016 etablerte Enhet for ergoterapitjeneste, Enhet for fysioterapitjeneste og Enhet for lege- og smitteverntjenester felles brukerråd. 

Brukerrådets representanter
Tor Hjelmeland, leder brukerrådet FFO
   
Mangler pr. tiden representant SAFO; NHF
Sølvi Skarra Kvitnes Kreftforeningen
Anne Elisabeth Hansen Enhetsleder
Tove Sivertsen Enhetsleder
Merethe Mihle Hansen Enhetsleder
Liv Berit Moen, sekretær i brukerrådet Ressurssenter for demens
   
   

Representanter for andre organisasjoner inviteres inn på sak når det er aktuelt. 

Brukerrådet har ca. 3 møter i året.

Målsetting for brukerrådet:

 • At befolkningen får tilgang til effektive, virkningsfulle og tilgjengelige lege-, fysioterapi- og ergoterapitjenester.
 • At det skal oppleves lett å være bruker av tjenestene.

Brukerrådet vil ha et løsningsorientert samarbeid og en rådgivende funksjon ovenfor enhetene og jobbe med konkrete gjennomførbare forslag til forbedringer.

Klagemulighet

Du kan klage på at du har fått feil type tjeneste. Slik klage rettes til  Helse- og velferdskontoret eller Barne- og familietjenesten forvaltning i din bydel.  

Din bydel

Om du er misfornøyd og ønsker å klage på måten enheten eller den enkelte ansatte opptrer eller utfører tjenesten på, rettes klagen til enhetsleder eller til fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Den enkelte tjenesteutøver vil kunne gi råd om dette eller ta direkte kontakt med enhetsleder:

Tove Sivertsen, telefon 952 63 143

 Du kan også ta kontakt med ombudet for helse, omsorg og oppvekst.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Enhet for ergoterapitjeneste, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Enhetens administrasjon, telefon: 908 07 352.

Sist oppdatert: 20.11.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001