Hjem Kultur og fritidTilskudd og stipendAtelierfellesskap - tilskudd

Atelierfellesskap - tilskudd

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å sikre gode ateliermuligheter for profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndtverkere i Trondheim.

Hvem kan få tilskudd

 • Tilskuddet kan tildeles atelierfellesskap som består av minst fem billedkunstnere/kunsthåndtverkere som kvalifiserer for opptak i kunstnerorganisasjonene.
 • Tilskuddsordningen gjelder atelierfellesskap som ikke subsidieres eller mottar annen husleiestøtte fra Trondheim kommune.
 • Det avsatte tilskuddsbeløpet pr år fordeles likt per kunstner som er kvalifisert for støtte i fellesskapene. Tilskuddet utbetales til felles konto for atelierfellesskapet.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. desember for påfølgende år. Det må påregnes en saksbehandlingstid på 8-12 uker etter søknadsfrist.

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Krav til søknaden:

 • Navn på atelierfellesskapet
 • Organisasjonsnummer (dersom dere er registrert i Brønnøysundregistrene)
 • Kontaktperson navn
 • Adresse
 • E-postadresse
 • Mobilnummer
 • Kontonummer
 • Kort begrunnelse
 • CV skal lastes opp for samtlige kvalifiserte kunstnere
 • Eventuelle andre vedlegg skal kun inneholde tilleggsopplysninger

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Pia Skog Hagerup
Telefon 948 33 689

Sist oppdatert: 22.02.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001