Hjem Om kommunenLevekår

Levekår

Levekårsrapporten beskriver levekår og levekårsutvikling i forskjellige områder av Trondheim.

Undersøkelsen bygger på den såkalte ressurstilnærmingen og baserer seg på innhentet individbasert registerdata, som antas å ha levekårsmessig betydning for befolkningen. Eksempelvis gjelder dette data knyttet til inntekt, utdanning, dødelighet m.v.. Videre trekker undersøkelsen også frem bakgrunnsdata som boligtyper, husholdningstyper og innvandring, siden dette er faktorer som kan begrunne levekårsforskjeller.

Resultatene fra undersøkelsen viser til dels store geografiske forskjeller i demografi og levekår. Det er imidlertid ikke grunnlag for å trekke en overordnet konklusjon om sosioøkonomiske utviklingstrekk blant sonene. Man er derfor henvist til å vurdere utviklingen innenfor hver enkelt indikator.

Levekår

Sist oppdatert: 02.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001