Hjem Om kommunenHandelsstatistikk

Handelsstatistikk

Hovedtall Trondheimsindeksen

Trondheimsindeksen

Trondheimsindeksen viser omsetning innenfor detaljhandel, service- og tjenester og servering i Trondheim kommune. Statistikken er utarbeidet av Avant Management AS i samarbeid med Andhøy AS og Statistisk sentralbyrå.
 
Tallene i statistikken er basert på bedrifters innberetning i henhold til merverdiavgiftsloven og supplert med direkte tall fra flere kjedeforetak. Tallene vises som netto omsetning eksklusive merverdiavgift og fordeles på handelssoner og bransjer.
 
Omsetningstall etter bydel og bransje

Trondheim deles i tre bydeler av Trondheimsindeksen: Nord, Syd og Midtbyen. Det var omsetningsvekst i Nord (3,2 %) og Syd (1,7 %), mens Midtbyen hadde en negativ utvikling i handelsomsetning på - 0,6 %. I grafene nedenfor kan du se hvordan det går med bydelene i forskjellige bransjer.

Bransjen med høyest vekst i Trondheim var "Servering" (4,5 %), her vokste bydel Nord mest (5,6 %, 58 mill. kr.).

Bransjen med størst nedgang i omsetning var "Klær, sko og reiseeffekter" (- 2,7 %, 52 mill. kr). Alle bydeler hadde negativ utvikling i "Klær, sko og reiseeffekter", men Midtbyen tapte mest (- 4,5 %, 40 mill. kr).

Bransjen "Service og tjenester" hadde også en negativ utvikling (-1,2 %, 17 mill. kr). Oppgangen i Syd (8,8 %) og Nord (2,1 %) greide ikke å kompensere for nedgangen i Midtbyen (- 6,5 %, 54 mill. kr).

 

Omsetning etter handelssoner

Den totale omsetningen i Midtbyen har falt i 2018 (- 0,6 %), men utviklingen varierer mellom soner. Olav Trygvasons gate, Gågatene og Torget har hatt en svak vekst mens de omkringliggende sonene, og spesielt Fjordgata, har hatt en nedgang i omsetning. Se mer om handelssoner i grafen nedenfor.

Resultat av byggeprosjekt i Midtbyen:

I handelssonen ”Torget” begynte en ombygging av Trondheim torv i april 2018. Omsetningen sank med 1 promille i perioden mai-desember i 2018 i forhold til samme periode året før. Resten av Trondheim økte med 3 promille i samme periode.

Prøveprosjektet i Olav Tryggvasons gate begynte i juli 2018. Handelssonen for Olav Tryggvasons gate økte omsetningen med 3 % i andre halvdel av 2018 i forhold til andre halvdel av 2017. Dette er samtidig med at omsetningen falt med 1 % i resten av Trondheim.

Dokumentasjonsnotat og tabeller

Nærmere informasjon om Trondheimsindeksen og hvilke type bedrifter som inngår i kategoriene står i dokumentasjonsnotatet.

Tabell: Omsetningstall etter bydel og bransje [ExcelOds]

Tabell: Omsetningstall etter handelssoner [ExcelOds]

 

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner Trondheim kommune: Håkon Strand, og Sveinung Eiksund

Sist oppdatert: 19.08.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001