Hjem Om kommunenPriser, avgifter og gebyrerPriser - kommunale avgifter

Priser - kommunale avgifter

Som boligeier i Trondheim kommune skal du betale kommunale avgifter. De kommunale avgiftene består av vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr, eiendomsskatt og feiegebyr. 

Faktureringsintervaller

1. termin (01.01–31.03) forfall 20.04
2. termin (01.04–30.06) forfall 20.07
3. termin (01.07–30.09) forfall 20.10
4. termin (01.10–31.12) forfall 20.01

Du finner fakturaene dine på MinSide.

Fakturagrunnlag

Om du har spørsmål knyttet til grunnlaget i fakturaen, finner du informasjon og kontaktopplysninger til enhetene som fakturerer kommunale avgifter her:


Vann og Avløp 

Du kan finne informasjon om vann, avløp og septik på nettsiden til Trondheim bydrift.

Kontaktopplysninger:

                   E-post: bydrift.postmottak@trondheim.kommune.no

                   Telefon: 725 46 446


Trondheim Renholdsverk 

Du kan finne informasjon om rennovasjonsgebyr på nettsiden til Trondheim Renholdsverk. 

Kontaktopplysninger: 

                      E-post: kildesortering@trv.no

                      Telefon: 917 54 000

Eiendomsskatt 

Du kan finne informasjon om eiendomsskatt på nettsiden til Enhet for kart og arkitektur.

Kontaktopplysninger:

                       E-post: eskatt.postmottak@trondheim.kommune.no

                       Telefon: 725 42 820

TBRT Feieavdeling

Du kan finne informasjon om feiegebyr på nettsiden til Trøndelag Brann og Redningstjeneste, feieavdelingen.

Kontaktopplysninger:

                     E-post: feier@tbrt.no

                     Telefon: 416 67 000


Betalingsinformasjon

Fakturaen for kommunale avgifter kan mottas og betales på ulike måter. Når du blir registrert som eier av en eiendom i Trondheim kommune, vil den første fakturaen din automatisk bli sendt på papir til din folkeregistrerte adresse. Trondheim kommune ønsker å bli mer miljøvennlig ved å redusere papirbruken, og du kan bidra ved å velge en alternativ papirløs betalingsmåte.

Vær oppmerksom på at de fleste betalingsalternativene blir en avtale mellom deg og din bank. Dette betyr at spørsmål knyttet til opprettelse, endring og avslutting av betalingsavtaler må rettes direkte til banken.

Du kan lese mer om betalingsalternativene her:

eFaktura

eFaktura er en elektronisk faktura som sendes til din bank. Når du har en eFakturaavtale må du logge inn i din nettbank og godkjenne betalingen for at den skal trekkes til riktig dato. Du kan enkelt kombinere eFaktura med AvtaleGiro slik at fakturaen sendes digitalt og trekkes automatisk til forfallsdato.

Du kan enkelt opprette avtale om eFaktura i din nettbank. Din eFakturareferanse står på fakturaen.

AvtaleGiro

Dette er en elektronisk løsning hvor fakturert beløp automatisk blir trukket fra din valgte konto på forfallsdato. Du bør i tillegg opprette eFaktura slik at du får sett fakturaen du skal betale direkte i nettbanken. Dersom du har en eFakturaavtale i tillegg til AvtaleGiro unngår du å få papirfaktura i posten.

AvtaleGiro opprettes i din nettbank. 

Vær oppmerksom på at dersom du legger inn beløpsgrense for avtalen i nettbanken, vil den påvirke alle fakturaer du mottar fra Trondheim kommune.

Vipps

Dersom du har Vipps-appen kan du motta elektroniske faktura også her. Betalingen må godkjennes i appen. Ved opprettelse av betaling i Vipps må aktivt velge om du vil motta fremtidige faktura i appen.

Vipps har sitt eget kundesenter. 

E-postfaktura

Vi har mulighet til å sende faktura direkte til din e-post. Det forutsetter at du ikke har aktive betalingsavtaler mot Trondheim kommune i din bank eller EHF. 

Om du ønsker faktura på e-post, må du oppgi ditt kundenummer eller eiendommens gårds- og bruksnummer til eiendomsavgifter@trondheim.kommune.no 

EHF

EHF er en elektronisk faktura for bedrifter. For å kunne motta faktura i EHF-format må bedriften være registrert i ELMA-registeret. 

 Regnskapstjenesten

Kontaktopplysninger til Regnskapstjenesten:

E-post: eiendomsavgifter@trondheim.kommune.no

Telefon: 907 19 604

Åpningstidene på vår telefonlinje er:

                    mandag til fredag: kl. 09.00 - 11.00 og kl. 12.00 - 14.00

 

Kontaktopplysninger for innfordring av kommunale avgifter

E-post: innfordring@trondheim.kommune.no

Bruk av e-post har svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Du må ikke oppgi taushetsbelagte opplysninger eller personopplysninger som for eksempel fødselsnummer, eller laste opp vedlegg som inneholder slike opplysninger.

Telefon: 468 02 915

Åpningstidene på vår telefonlinje er:

                    mandag til fredag: kl. 09.00 - 11.00 og kl. 12.00 - 14.00

Ofte stilte spørsmål

Hva er endringer i eiendomsskatten for 2021?

Fra 01.01.2021 endres eiendomsskatten i Trondheim kommune.
Du finner oppdatert informasjon på nettsiden til Enhet for kart og arkitektur.

Hvordan korrigeres faktura mot vannmåleravlesningen for 2020?

Korreksjon av vannforbruk i 2020 gjøres mot faktura for 1. termin 2021. Rapportert forbruk avregnes mot innbetalt forskudd for det foregående året. For mer informasjon om avregning av vannmåler, se nettsiden til Trondheim Bydrift.

Hvor finner jeg kopi av min faktura?

Dine faktura er tilgjengelig digitalt på MinSide.

Kan jeg dele opp eller få betalingsutsettelse på faktura for kommunale avgifter? 

Vi har forståelse for at det kan være behov for å dele opp eller utsette fakturaen for kommunale avgifter. Dette forutsetter at tidligere faktura er betalt. Ta kontakt med Regnskapstjenesten på e-post for å avtale betalingsutsettelse: eiendomsavgifter@trondheim.kommune.no. Noter ditt kundenummer eller fakturanummer i henvendelsen.

Hvordan kan jeg unngå faktura på papir?

Det finnes flere alternativer for å unngå papirfaktura i posten. Les om eFaktura og AvtaleGiro under punktet betalingsinformasjon.

Hva gjør jeg hvis jeg har betalt regningen dobbelt, eller om jeg har betalt for mye?

Dersom du betaler for mye vil pengene bli utbetalt fortløpende til kontoen du betalte fra.

Hvordan kan jeg avslutte eFaktura og AvtaleGiro?

AvtaleGiro og eFaktura er avtaler inngått mellom deg og din bank, og må derfor avsluttes i banken din. Dette kan du gjøre i nettbanken eller ved å kontakte bankens kundeservice.

Du vil ikke motta faktura for eiendommer du ikke lenger står registrert som eier på. Vi oppdaterer alltid fakturamottaker mot eiendomsregisteret.

Hvorfor mottar jeg inkassovarsel og ikke hovedfaktura? 

Faktura sendes alltid per post til folkeregistrert adresse, eller til nettbanken for de som har registrert eFakturaavtale i banken.

Hvis du ikke har mottatt faktura i posten, kan det være du har en eFakturaavtale i banken din. Hvis du har eFakturaavtale vil faktura sendes til nettbanken din. Du kan kontakte banken for å sjekke om det eksisterer eFakturaavtale mot kundenummeret ditt i kommunen. Kundenummeret står skrevet på alle brev du mottar fra Regnskapstjenesten.

Jeg skal selge eller kjøpe bolig. Hvordan gjør vi opp faktura? 

Ved overtakelse av bolig i en overlappende termin, sendes faktura for kommunale avgifter til personen som står oppført som tinglyst eier på faktureringstidspunktet. Fakturamottaker for kommunale avgifter oppdateres automatisk mot tinglyst eier av eiendommen. De kommunale avgiftene etterfaktureres i forhold til terminintervallene, og gjelder for de 3 foregående månedene.

Deling av faktura ved kjøp eller salg av bolig i en overlappende termin blir et privat oppgjør mellom kjøper og selger. Dette er noe megler skal informere om ved overtakelse av boligen, som del av overtakelsesprotokollen hvor kjøper og selger blir enige om fordeling. Om dette ikke er avtalt under overtakelsen, kan dere ta kontakt med megler som har solgt boligen.

Jeg skal selge bolig. Hva gjør jeg med avlesning av vannmåleren?

Hvis boligen har vannmåler, bør vannmålerstanden nedtegnes i overtagelsesprotokollen. Dette skal gjennomføres sammen med megler under overtakelsen. Selger vil ikke motta sluttavregning, og et eventuelt positivt eller negativt restbeløp vil falle på ny eier. Kjøper og selger må gjøre opp de kommunale eiendomsgebyrene seg i mellom, inkludert avregning av vannmålerstand i forbindelse med flytting. Dere kan ta kontakt med Trondheim Bydrift for tips om avregning av målerstanden, på e-post: bydrift.postmottak@trondheim.kommune.no.

Hvordan endrer jeg fakturamottaker for kommunale avgifter? 

Vi oppdaterer fakturamottaker mot eiendomsregisteret. Ved salg av bolig via megler, oppdateres ny fakturamottaker for kommunale avgifter automatisk.

Hvis ny eier ikke tinglyses, må dere selv ta kontakt med Enhet for kart og arkitektur på e-post: kart.postmottak@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 10.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001