Priser - leie av grunn

Leie av grunn for uteservering

Satser for 2019:

Uteservering med alkoholservering:

 • Sommersesong 15.05.–15.09.: kr. 561/m2
 • Utvidet sommersesong 01.04.–15.10.: kr. 911/m2
 • Vintersesong 16.10.–31.03.: kr. 325/m2

Uteservering uten alkoholservering:

 • Sommersesong 15.05.–15.09.: kr. 281/m2
 • Utvidet sommersesong 01.04.–15.10.: kr. 454/m2
 • Vintersesong 16.10.–31.03: kr. 162/m2

Leie av grunn for arrangement

Arrangement på Torvet og andre byrom:

Alle arrangement uten salg/sponsor/kommersielt Ingen betaling Leieavtale skal inngås
     
Alle arrangement med salg/sponsor/kommersielt    
- Større byrom kr. 6 676
Per dag 
- Gateløp kr. 2 107 Per dag per gateløp
- Andre byrom Midtbyen kr. 3 337 Per dag
- Bydelsarrangement kr. 3 337 Per dag
- Mindre idrettsarrangement utenfor Midtbyen Ingen betaling Leieavtale skal inngås
- Bytte- og bruktmarked  Ingen betaling  Leieavtale skal inngås 
Engangstillegg for servering av alkohol ved arrangement kr. 13 887  
     
Parkering i tilknytning til ovennevnte Etter avtale med Trondheim Parkering  

Komplett liste over satser for leie av gategrunn, andre byrom og diverse arealer, vedtatt av Bystyret.

Alle arrangement skal registreres inne på Midtbyen Managements hjemmeside: midtbyen.no/byrom.

Leie av grunn for riggplass

Satser for 2019:

Riggområder i utkantstrøk:

 • Inntil 1000 m²: Kr. 2 999 per mnd
 • Per 100 m² i tillegg: Kr. 187 per mnd

Riggområder sentrale strøk:

 • Per 500 m²: kr. 5 820 per mnd

Søknad om leie av grunn til riggplass sendes på eget skjema.

Leie av grunn til basestasjoner og antennemaster

Satser for 2019:

Type leie

Takst

Leie av rom/areal til teknisk utstyr i eksisterende bygg, samt plass for antenner på tak/fasade.

Kr 22 850

Leie av grunn for mast/antenne/hytte for teknisk utstyr i eksponert og sårbart område. Defineres av kommunen. 

Kr 22 850

Leie av grunn for mast og hytte for teknisk utstyr i øvrige områder.

Kr 13 709

Leie på kommunal mast med påhengt skap.

Kr   6 855

Leie på kommunal mast, med egen hytte for teknisk utstyr.

Kr 13 709

Leie på idrettslag sin mast (på kommunal grunn) med egen hytte. Avtale med idrettslag kommer i tillegg.

Kr 13 709

Leie på idrettslag sin mast (på kommunal grunn) med påhengt skap. Avtale med idrettslag kommer i tillegg.

Kr   6 855

Leie av grunn for andre tiltak

 • Gasskap og liknende etter avtale, per år.
 • Universell tilrettelegging: Kr. 58 898. Engangsleie. Gjelder så lenge bygningen står.
 • Nybygg, større ombygging og lignende: Kr. 23 558. Engangsleie i tiltakets levetid.

Prisliste, Bystyrets vedtak 20.12.2018

Prisliste

Sist oppdatert: 13.08.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001